Stuccolini jest gotową do stosowania, akrylową wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych wewnątrz i na zewnątrz z: tynków, betonu, gipsu, drewna, a nawet powierzchni metalowych, po uprzednim zabezpieczeniu ich powłoką antykorozyjną. Dzięki plastyczności doskonale się sprawdza przy renowacji zabytków. W trakcie aplikacji daje się łatwo modelować, a po zaschnięciu ma odpowiednią twardość i trwałość.

Stuccolini – właściwości

 • Zawiera wodną dyspersję akrylową, naturalne wypełniacze mineralne i środki uszlachetniające,
 • Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą,  dającą się szlifować warstwę,
 • W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej,
 • Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachlówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji,
 • Grubość warstwy 1-3 mm,
 • Wielkość ziaren 0-60 μm,
 • Posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH (produkt przeznaczony do szpachlowania powierzchni i spękań na zewnątrz budynków i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym w przemyśle spożywczym – bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć,
 • Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania,
 • Powierzchnie metalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną,
 • Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlą lub pacą murarską,
 • Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym,
 • Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe – daje dobrą przyczepność dla większości farb nawierzchniowych np. Biellux, Bielanit, Bielanit Pro, Latex Mat, Latex Satyna, Latex Ceramic itp.