Konstrukcje stalowe, mosty, maszyny, rury czy inne elementy wymagają ochrony przed korozją. Główną rolę w niszczeniu konstrukcji stalowych obiektów budowlanych czy urządzeń przemysłowych podczas ich eksploatacji odgrywa środowisko i jego agresywność (np. skład chemiczny). Duży wpływ na przebieg korozji ma również oddziaływanie mechaniczne i termiczne na dany element stalowy. Aby temu przeciwdziałać należy stosować odpowiednie systemy antykorozyjne.

W dopasowaniu odpowiedniego systemu antykorozyjnego należy kierować się niżej wymienionymi krokami:

KROK 1 Ustalenie rodzaju podłoża:

 • Stal czarna inaczej stal węglowa, jest to surowiec najbardziej podatny na korozję. Aby zabezpieczyć stal czarną należy ją pokryć powłoką z pigmentem antykorozyjnym.
 • Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Stal ocynkowana nie wymaga dodatkowej ochrony, jednak w przypadku przerwania powłoki z cynku lub wyeksploatowania zalecamy stal zabezpieczyć dodatkowo odpowiednim gruntem (podkładem antykorozyjnym). Stal ocynkowaną ze względów estetycznych można malować farbami do tego przeznaczonymi. Należy pamiętać, że nie wszystkie farby można aplikować bezpośrednio na ocynk.
 • Aluminium jest stosowanym w budownictwie ze względu na swoją lekkość i trwałość, materiał ten nie koroduje. Aluminium maluje się głównie ze względów estetycznych.
 • Żeliwo to materiał niezwykle trwały, jednak elementy żeliwne narażone na zwiększoną wilgotność albo działanie warunków atmosferycznych (latarnie itp.) powinny być malowane farbami antykorozyjnymi.

KROK 2 Jak eksploatowana będzie dana konstrukcja, maszyna czy też zbiornik?

 • Czy konstrukcja znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz budynku?

Powłoki są podatne na czynniki atmosferyczne, dlatego np. w przypadku konstrukcji na zewnątrz stosuje się farby poliuretanowe, które charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie wilgoci oraz na działanie promieni UV. W takim przypadku jako podkład najczęściej stosujemy grunty epoksydowe. Powłoki epoksydowe nie mogą być powłoką samodzielną na zewnątrz, ponieważ nie są odporne na promieniowanie UV i kredują, stąd należy je zawsze zabezpieczyć farbą nawierzchniową.

 • Czy malowany będzie zbiornik stalowy? Jakimi substancjami zostanie zalany zbiornik?

Farba antykorozyjna musi zapewnić ochronę, szczelność i odporność na ciśnienie wody (lub innej cieczy) w zbiorniku. Przy zalaniu chemikaliami farba musi być chemoodporna.

Cenną informacją dla doradcy będzie: – Jaka ciecz będzie w zbiorniku? – W przypadku kwasów, jakie są stężenia? – Czy wymagany jest atest na kontakt powłoki z żywnością lub wodą pitną? Im więcej uzyskamy od Ciebie informacji, tym lepiej zostanie dobrane dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

 • Czy konstrukcja podatna jest na uderzenia mechaniczne, tarcie przedmiotów, ruch pieszy?

Aby zapewnić wysoką odporność mechaniczną proponujemy systemy w których powłoką końcową jest żywica posadzkowa epoksydowa lub poliuretanowa ( epoksyd wewnątrz pomieszczeń, poliuretan na zewnątrz). Pierwszą warstwę ochronną stali przed korozją oraz sczepną z żywicą  stanowi odpowiednio dobrany grunt.

KROK 3 Ustalenie środowiska korozyjności oraz okres trwałości powłoki.

Klasę korozyjności określamy zgodnie z poniższą tabelą. Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż od klasy zależy między innymi dobór odpowiedniej grubości powłoki bądź powłok, z których będzie się składał system antykorozyjny.

Zwyczajowo stosowane określenia środowiska Klasyfikacja korozyjności środowiska

wg PN-EN ISO 12944-2:2001

Podstawowe czynniki korozyjne
Wnętrze suche C1 Bardzo mała Konstrukcja stalowa wewnątrz pomieszczeń z możliwością kondensacji wilgoci na powierzchni powłoki malarskiej.
Wnętrze wilgotne C2 Mała Konstrukcja stalowa wewnątrz pomieszczeń o często występującej wewnętrznej kondensacji pary wodnej. Dodatkowym czynnikiem korozyjnym może być występowanie aerozolu solnego (atmosfera morska) bądź absorbowanych w wilgoci gazów agresywnych (np. dwutlenek siarki w atmosferze przemysłowej).
Wiejskie i miejskie na zewnątrz C3 Średnia Konstrukcja stalowa na zewnątrz, w atmosferze pozbawionej silnych zanieczyszczeń wynikających z bliskości źródeł emisji gazów przemysłowych, pyłów; występują dodatkowe czynniki korozyjne.

Narażenia korozyjne wynikające z:

 • Odpadów atmosferycznych,
 • Zmian temperatury w wyniku nasłonecznienia,
 • Działania promieniowania słonecznego,
 • Emisji gazów agresywnych korozyjnych (np. dwutlenek siarki z palenisk domowych i kotłowni osiedlowych),
 • Okresowego zachlapywania konstrukcji (np. z ruchu pojazdów)
Przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu C4 Duża Konstrukcja stalowa na zewnątrz w atmosferze o znacznym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Narażenia korozyjne wynikające z:

 • Opadów atmosferycznych z zawartością soli wynikających z bliskości morza,
 • Dużej wilgotności względnej powietrza wynikającej z bliskości akwenów,
 • Zapylenie powietrza pyłami przemysłowymi (sadze, popioły lotne, itp.),
 • Obecności w powietrzu SO2 powodującego tzw. kwaśne deszcze,
 • Zmian temperatury i działania promieniowania w wyniku nasłonecznienia
Agresywne chemicznie C5-I Bardzo duża (przemysłowa) Konstrukcja stalowa na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń w atmosferze agresywnej o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza agresywnymi korozyjnie chemicznie gazami: dwutlenkiem siarki, oparami kwasu siarkowego, chlorowodorem, siarkowodorem, amoniakiem; zapyleniem solami nieorganicznym itp.
Bardzo silne agresywne chemicznie C5-M Bardzo duża (morska) Konstrukcja stalowa na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń w atmosferze agresywnej z prawie ciągłą kondensacją wilgoci i silnym zanieczyszczeniem; obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza o dużym zasoleniu.

Dodatkową informacją jest wymagany okres trwałości. Klient powinien określić na ile czasu ma udzielić gwarancji, informacja taka też jest często wpisywana w projektach lub specyfikacjach przetargowych.

Zgodnie z polską normą PN-EN ISO 12944-1:2001 wyróżnia się trzy okresy trwałości antykorozyjnych pokryć malarskich:

 • Krótki – 2 do 5 lat,
 • Średni – 5 do 15 lat,
 • Długi – powyżej 15 lat.

KROK 4 Wybór odpowiedniej farby: podział produktów, charakterystyka i przykładowe systemy w naszej ofercie

Farby antykorozyjne występują jako produkty:

 • dwuskładnikowe (utwardzacz + baza – wymagają wymieszania – mają określony czas przydatności mieszaniny do użytku)
 • jednoskładnikowe (gotowe do malowania)

Farby antykorozyjne możemy podzielić np. ze względu na zawartość pigmentu antykorozyjnego:

 • Gruntoemalie – grunt i emalia w jednym, zawiera pigmenty antykorozyjne, przez co jest bardziej miękka niż typowe emalie nawierzchniowe.
Telkyd S 220 gruntoemalia poliwinylowa
Telpur S 210 dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowa
Peganox to elastomerowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna             
 • Grunt – inaczej podkład, zawiera pigment antykorozyjny, podkład wymaga zamalowania farbą nawierzchniową (emalią lub gruntoemalią), ponieważ degraduje się pod wpływem otoczenia.
Telpox P 100S dwuskładnikowy, antykorozyjny grunt epoksydowy
Telkyd P 100S jednoskładnikowy, antykorozyjny grunt alkidowy, szczególnie polecany do malowania dużych powierzchni, np. kontenerów
Epodux Primer to szybkoschnący, dwuskładnikowy podkład epoksydowo-poliamidowy
 • Emalia– farba nawierzchniowa, nie zawiera pigmentu antykorozyjnego, należy pod nią nałożyć wcześniej podkład.
Telpox T 300 przemysłowa emalia epoksydowa charakteryzująca się wysokim połyskiem
Telpur T 300 to przemysłowa emalia poliuretanowa, dostępna w wysokim połysku lub w macie
Telkyd T 330 to nawierzchniowa, jednoskładnikowa farba alkidowa, szczególnie polecana przy malowaniu dużych powierzchni, np. kontenerów.
Przykładowe systemy malarskie w zależności od klasy korozyjności środowiska oraz okresu trwałości powłoki.

Poniżej podane ceny są cenami katalogowymi netto na dzień 28.05.2019. Dla firm wykonawczych i przy większych zamówieniach proponujemy dodatkowe rabaty. Cena zależy od koloru i dla każdego koloru RAL jest inna.

Klasa korozyjności C1/C2

Czas trwałości: krótki, 2 do 5 lat
Produkt: Telkyd S 220, kolor szary jasny RAL7035
Krótki opis: gruntoemalia poliwinylowa, może być nakładana bezpośrednio na czystą stal czarną, aluminium oraz ocynk. Łączna grubość suchej warstwy 80µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Liczba warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
4 80 1 0,25 24,18 6,05

Czas trwałości: do 10 lat
Produkt: podkład Telkyd P 100S + nawierzchniowa Telkyd T 330, kolor szary RAL7040
Krótki opis: system alkidowy, grunt + 1 warstwa powłoki nawierzchniowej. Produkty stworzone do wymalowań wielkopowierzchniowych, tiksotropowe, nie zaciekają na krawędziach. Doskonałe do malowania natryskowego kontenerów transportowych. Łączna grubość suchej warstwy 120µm

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Liczba warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1m2 Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[m2/l] [µm] [-] [l] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100S
5,9
80 1 0,17 20,80 3,53
Telkyd T 330
11
40 1 0,09 23,67 2,15
5,68

Klasa korozyjności C3

Czas trwałości: do 10 lat
Produkt: podkład Telkyd P 100S + nawierzchniowa Telkyd T 330, kolor szary RAL7040
Krótki opis: system alkidowy, grunt + 2 warstwy powłoki nawierzchniowej. Produkty stworzone do wymalowań wielkopowierzchniowych, tiksotropowe, nie zaciekają na krawędziach. Doskonałe do malowania natryskowego kontenerów transportowych. Łączna grubość suchej warstwy 160µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Liczba warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1m2 Cena netto 1l Cena netto za 1m2
[m2/l] [µm] [-] [l] [zł/l] [zł/m2]
Telkyd P 100S
5,9
80 1 0,17 20,80 3,53
Telkyd T 330
11
40 2 0,18 23,67 4,30
7,83

Czas trwałości: średni, 5 do 15 lat
Produkt: Telpur S 210, kolor czarny RAL9005
Krótki opis: dwuskładnikowa, gruntoemalia poliuretanowa. Natryskowo może być aplikowana w jednej, grubej warstwie 120µm. Można nakładać bezpośrednio na stal czarną, ocynk czy aluminium. Łączna grubość suchej warstwy 120µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Ilość warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
3,3 120 1 0,30 36,95 11,20

Klasa korozyjności C4

Czas trwałości: średni, 5 do 15 lat
Produkt: Telpur S 210, kolor czarny RAL9005
Krótki opis: dwuskładnikowa, gruntoemalia poliuretanowa. Można nakładać bezpośrednio na stal czarną, ocynk czy aluminium. Łączna grubość suchej warstwy 240µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Ilość warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
3,3 120 2 0,61 36,95 22,39

Czas trwałości: średni, 5 do 15 lat
Produkt: 2 warstwy podkładu epoksydowego Telpox P 100 + 2 warstwy poliuretanowej emalii nawierzchniowej Telpur T 320
Krótki opis: antykorozyjny system epoksydowo-poliuretanowy, łączna grubość suchej warstwy 240µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Ilość warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1 m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox P 100
5,2
80 2 0,38 27,28 10,49
Telpur T 320
10,4
40 2 0,19 30,21 5,81
16,30

Kategoria korozyjności C5-I i C5-M

Klasa korozyjności: C5-I
Czas trwałości: średni, 5 do 15 lat
Produkt: 1 warstwa podkładu epoksydowego Telpox P 170 + 2 warstwy poliuretanowej emalii nawierzchniowej Telpur T 330HS
Krótki opis: antykorozyjny system epoksydowo-poliuretanowy, łączna grubość suchej warstwy 200µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Ilość warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1 m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox P 170
5,8
120 1 0,17 27,75 4,78
Telpur T 330HS
12,5
40 2 0,16 41,60 6,66
11,44

Klasa korozyjności: C5-I
Czas trwałości: długi, powyżej 15 lat
Produkt: 1 warstwa podkładu epoksydowego Telpox P 170 + 2 podkładu epoksydowego z miką żelaza Telpox PM 150 + 2 warstwy poliuretanowej emalii nawierzchniowej Telpur T 330HS
Krótki opis: antykorozyjny system epoksydowo-poliuretanowy, łączna grubość suchej warstwy 360µm.

Wydajność teoretyczna Grubość warstwy Ilość warstw Zapotrzebowanie teoretyczne na 1 m2 Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[m2/kg] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
Telpox P 170
5,8
120 1 0,17 27,75 4,78
Telpox P 150
80 2 0,33 30,41 10,14
Telpur T 330HS
12,5
40 2 0,16 41,60 6,66
21,58

Klasa korozyjności: C5-I oraz C5-M
Czas trwałości: do 10 lat
Produkt: Noxyde, dwie warstwy.
Krótki opis: elastomerowa farba antykorozyjna, wodorozcieńczalna. Może być aplikowana bezpośrednio na nalot rdzy, nie wymaga piaskowania podłoża. Łączna grubość suchej warstwy 320µm.

Zużycie Grubość warstwy Liczba warstw Zapotrzebowanie teoretyczne Cena netto 1kg Cena netto za 1m2
[kg/m2] [µm] [-] [kg] [zł/kg] [zł/m2]
0,4 160 2 0,80 50,00 40,00
Telpurt T 320 emalia poliuretanowa zastosowanie
Telpurt T 320 emalia poliuretanowa zastosowanie

KROK 5 Malowanie

Gdy mamy już wybraną farbę warto zwrócić uwagę na wymagania warunków aplikacji wskazanych w karcie technicznej produktu. Każda farba ma zalecaną temperaturę powlekanego podłoża, temperaturę  powietrza podczas aplikacji i schnięcia czy wskazany czas utwardzenia się powłoki w danych temperaturach. Dlatego na zewnątrz, gdy pogoda jest niesprzyjająca, nie należy planować malowania.

Podsumowując, w swojej ofercie posiadamy:

Noxyde/PeganoxStanowią doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne obiektów takich jak mosty, dachy metalowe, fasady metalowe, konstrukcje stalowe. Farby wytrzymują w środowiskach wysoce korozyjnych, w tym przemysłowych i morskich (klasy C5-I i C5-M). Idealna do stosowania w strefach przemysłowych. Nie wymagają piaskowania podłoża, można aplikować bezpośrednio na rdzę nalotową.

Farby epoksydowe Przeznaczone do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w wewnętrznych, antykorozyjnych systemach malarskich. Można również stosować na podłożach mineralnych, np. murach

Poliuretanycharakteryzują się znakomitą odpornością na działanie wilgoci oraz środków chemicznych. Są odporne na działanie promieni UV. Stosowane są przede wszystkim do malowania powierzchni stalowych, drewnianych, betonowych. Są lekko elastyczne, a jednocześnie wyjątkowo odporne na ścieranie.

PoliwinylePrzeznaczone głównie do malowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych, dla ochrony antykorozyjnej. Ze względu na swoją elastyczność głównie do dachów stalowych i elewacji metalowych.

Farby alkidowePrzeznaczone do malowania na zewnątrz i wewnątrz, w niskich środowiskach korozyjnych, gdzie nie są wymagane bardzo długie okresy trwałości. Również do drewna czy lamperii.

Akryle: charakteryzuje je doskonała przyczepność do stali, stali ocynkowanej (również świeżego ocynku), aluminium, miedzi. Do niewymagających, ekonomicznych prac.

ChlorokauczukiPrzeznaczone do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, poza środowiskiem chemicznie agresywnym. Mogą służyć do zabezpieczania:
– powierzchni stalowych i żeliwnych w celu zabezpieczenia przed korozją i dekoracyjnym maszyn, urządzeń, konstrukcji przemysłowych i budowlanych, barierek, słupów, ogrodzeń, latarni ulicznych itp.
– drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ochrony przed starzeniem i dekoracyjnym.

Farby i lakiery żaroodporneMogą być stosowane do nowych, czystych lub piaskowanych  powierzchni stalowych lub do powierzchni po wstępnej obróbce, np. do rur wydechowych, wyposażenia  kotłowni, kominków, grzejników itp. Zapewniają ochronę antykorozyjną oraz żaroodporną.

Farby wysokocynkowePosiadają wysoką zawartość pyłu cynkowego. Zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną dzięki doskonałemu wiązaniu z podłożem.