Epoxol Design to dekoracyjny system epoksydowy do tworzenia wylewek posadzkowych z unikalnym efektem metalicznym. Wylewka może być stosowana w sklepach, halach wystawienniczych, hotelach, prywatnych domach i mieszkaniach, restauracjach.

Epoksydowe wylewki z efektem metalicznym

Epoxol Design, baza kolor – samopoziomująca, bezrozpuszczalnikowa wylewka epoksydowa w jednolitym kolorze (biały lub szary), aplikowana w pierwszej kolejności.

Epoxol Design, dodatek metaliczny – metaliczny pigment aluminiowy, wylewany miejscami w drugiej kolejności.

Metoda rozprowadzenia pigmentu metalicznego w jednolitym kolorze jest dowolna. Efekt końcowy zależy od umiejętności i wyobraźni wykonawcy.

Posadzka żywiczna z metalicznym pigmentem

Epoxol Design baza kolor 0,7-0,8 kg/m2 + Epoxol Design dodatek metaliczny 0,2-0,3 kg/m2.

Systemowe grunty:

Epoxol Primer SF lub Epoxol Primer – beton, suchy, wysezonowany 28 dni.
Neopox Primer WS – beton, świeży (min. 2 tyg) lub wilgotny (wilgoć pochodzi z zewnątrz, np. od częstych zabiegów myjących)
Neopox Primer AY – posadzki betonowe, z uszkodzoną lub bez izolacji od gruntu, narażone na kapilarne podciąganie
Acqua Primer – podłoża betonowe o wilgotności większej niż 4%, ale nie przekraczającej 8% i nie narażone na kapilarne podciąganie wilgoci