Farba antystatyczna do metalu Noxyde Antistatic przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Tworzy ciągłe, antykorozyjne i wodoodporne gumopodobne powłoki, które mogą być nakładane bezpośrednio na zardzewiałe podłoża metalowe lub dobrze przylegające stare powłoki malarskie. Farbę można nakładać na sezonowany minimum 6 miesięcy ocynk. Farba posiada wszystkie właściwości jak jej podstawowa wersja Noxyde, natomiast została wzbogacona o dodatek antystatyczny, dzięki czemu może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem.

Farby antystatyczne do metalu

Farba nie wymaga stosowania osobnego gruntu. Nie zawiera ołowiu, chromianów, smoły i materiałów bitumicznych. Możliwość nakładania grubych powłok z dobrym pokryciem krawędzi. Doskonała przyczepność do większości podłoży.

 • Własności rozpraszające (antystatyczne)
 • Wodoodporność (nie na wodę stojącą)
 • Duża elastyczność (do 200 %)
 • Odporność na uderzenia i erozję
 • Odporność na czynniki pogodowe i wiele chemikaliów

Antykorozyjna powłoka antystatyczna na metal

 • Podłoża: skorodowana stal węglowa,  stal galwanizowana, miedź, ołów, aluminium, stal kortenowska
 • Obiekty : konstrukcje stalowe, obiekty panelowe, dachy metalowe, fabryki chemiczne, przemysł petrochemiczny, obiekty nadbrzeżne, urządzenia portowe (nie zanurzone w wodzie)

Noxyde Antistatic w górnictwie

Może być stosowany do antykorozyjnego zabezpieczenia obiektów na powierzchni w miejscach zaklasyfikowanych jako przestrzenie zagrożone wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, w tym: konstrukcje szybów, elementy obudowy i obiekty infrastruktury (rury), maszyny i urządzenia wydobywcze.

Stosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych na podstawie certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wystawionym przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach nr certyfikatu: B/1686/2007.

Obszary zastosowań:

 • Konstrukcje metalowe przeznaczone do użytkowania lub użytkowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
 • Zbiorniki do przechowywania oleju (powierzchnie zewnętrzne)
 • Silosy zbożowe
 • Kabiny malarskie
 • Wieże chłodnicze
 • Dźwigi

Powłoka w każdym miejscu powinna mieć grubość minimum 300µm na sucho, po nałożeniu dwóch warstw. Przekłada się to na zużycie 0,8 kg/m2 w pełnym pokryciu.