Farba chlorokauczukowa do basenów Wodnik to jednoskładnikowy produkt do pokrywania powierzchni zbiorników i basenów kąpielowych. Farba tworzy gładką, półmatową powłokę.

Do nawierzchniowego malowania:

  • nowych betonowych basenów kąpielowych i oczek wodnych
  • do renowacji basenów eksploatowanych, uprzednio malowanych farbą Wodnik
  • metalowych elementów wyposażenia basenów po ich odpowiednim zagruntowaniu

Farbą można malować powierzchnie zalewane wodą jak i powierzchnie nad wodą i wokół basenów. Przed zalaniem wodą powłokę należy sezonować przez 10 dni.

Systemowe preparaty gruntujące:

W zależności od potrzeb i metody aplikacji stosować 2-3 warstwy farby Wodnik.

Podłoża betonowe – zagruntować Impregnatem do gruntowania chemoodpornym. Ubytki w podłożu można wypełnić epoksydową masą szpachlową Epoxol Putty na 24h przed malowaniem. Do uszczelniania niecki basenu nie stosować preparatów silikonowych (w tym szkła wodnego), gdyż powłoka malarska traci przyczepność.

Podłoża stalowe – dla dobrej ochrony przed korozją, podłoże zagruntować farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną Lokor-2.

Jeśli na podłożu jest stara farba, która dobrze przylega, to farbę Wodnik można nakładać bezpośrednio, po wcześniejszym umyciu podłoża.

Powłoka jest:

  • gładka, półmatowa, dobrze kryjąca
  • dobrze przyczepna do podłoża
  • termoplastyczna
  • szybko wysychająca

Farba chlorokauczukowa do basenów Wodnik – właściwości:

  • zwiększa odporność betonowej konstrukcji basenu na korozyjne działanie wody i czynników atmosferycznych
  • redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu – zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni basenu (ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą)
  • nadaje estetyczny wygląd

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, odpylone i odtłuszczone (np. przy pomocy preparatu Emulsol RN-1)

Farba posiada atest PZH zgodnie, z którym farba może być stosowana do malowania zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowych basenów kąpielowych, w tym do malowania renowacyjnego.