Farba do stolarki eko-Stolmal jest przeznaczona do malowania dekoracyjno-ochronnego  ram okiennych, framug, drzwi, parapetów, mebli wykonanych z:

  • drewna i materiałów drewnopochodnych
  • PVC
  • stali
  • aluminium i jego stopów

Farbą można pomalować również podłoża ceramiczne i mineralne, np. cegły, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe i inne.

Posiada atest PZH zgodnie, z którym może być stosowana w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (w tym oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia) oraz przemyśle (w tym spożywczym i farmaceutycznym), z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia.

Farba szybko wysycha na powietrzu, tworzy powłoki gładkie, półmatowe o dobrej przyczepności do różnego rodzaju podłoży.Powłoki farby są twarde, odporne na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, wodę oraz wodne roztwory środków do mycia.

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem powietrznym i bezpowietrznym. Zaleca się stosować 2÷3 warstwy farby.

Farba do stolarki eko-Stolmal – przygotowanie podłoża do malowania

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zmyć ze śladów substancji żywicznych i tłuszczów benzyną ekstrakcyjną, przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym i odpylić. Przed właściwym malowaniem zagruntować farbą eko-Stolmal rozcieńczoną wodą (w ilości ok. 5 % obj.). Drewno surowe eksploatowane na zewnątrz można zaimpregnować wodorozcieńczalnym preparatem chroniącym przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów.

Powierzchnie PVC umyć wodą z dodatkiem środka do mycia (np. Emulsol RN-1), lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania odtłuścić i oczyścić z produktów korozji ręcznie lub narzędziami z napędem mechanicznym. Oczyszczone powierzchnie zagruntować uprzednio farbą do gruntowania przeciwrdzewną np. Metakor (zgodnie z instrukcją stosowania tej farby).

Powierzchnie ceramiczne i mineralne po oczyszczeniu, zagruntować farbą eko-Stolmal rozcieńczoną wodą (w ilości ok. 10 % obj.).

W przypadku malowania renowacyjnego całą powierzchnię umyć, usunąć stare łuszczące się warstwy farby (w przypadku powierzchni stalowych również ewentualne produkty korozji). Powłoki gładkie, błyszczące lekko przeszlifować i odpylić. Ubytki podłoża można wyrównać szpachlówką. W razie potrzeby powłokę uzupełnić odpowiednimi wyrobami gruntującym. Farba eko-Stolmal może być stosowana do renowacji stolarki budowlanej uprzednio pomalowanej zarówno farbami rozpuszczalnikowymi jak i wodnymi, których powłoki są spójne z podłożem.