Farba izolująca plamy i zabrudzenia. Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Zastosowana technologia kdACRTM powoduje, że farba izoluje plamy i zabrudzenia, przechwytując barwne składniki zanieczyszczeń. Zalecana szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie. Farba na plamy i zacieki może być stosowana jako farba podkładowa lub nawierzchniowa na różnorodnych materiałach budowlanych, takich jak:

 • tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne)
 • tynki polimerowe (np. akrylowe)
 • cegły
 • beton
 • płyty gipsowo-kartonowe

Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę.

Farba na plamy i zacieki – przygotowanie powierzchni i stosowanie: 

Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna, ani żadnych innych farb ani preparatów gruntujących. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Plamy po zaciekach wodnych osuszyć. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i pokryć preparatem grzybobójczym GrzyboStop. Przed likwidacją plam usunąć przyczynę zacieków (przeciekające rynny, rury, dachy).
Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową Biel-Putz lub Filler, większe ubytki gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem Grunder. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie mieszać z innymi farbami ani z żadnymi preparatami do gruntowania

 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C,
 • czas schnięcia: ok. 3 godz. w temp. 20°C, (zależny od podłoża i warunków otoczenia),
 • nakładanie następnych warstw: po 3 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach -2,
 • wydajność: do 9 m2/litr,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,58 g/cm3,
 • wartość pH: 8÷9,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
 • opakowania: 0,5 litra, 1 litra, 5 litrów.