Farby ogniochronne Steelguard służą do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych przed pożarem w klasach od R15 do R120. W swojej ofercie posiadamy farby:

  • Steelguard 651
  • Steelguard 801
  • Steelguard 851

W zależności od wymaganej klasy zabezpieczenia oraz tego jakie kształtowniki są do pomalowania, dobieramy dla Klientów odpowiednią farbę.

Steelguard – wydajność:

Wydajność farb ogniochronnych zależy od wskaźnika masywności przekroju. Współczynnik masywności wyraża się w jednostce 1/m. Określa on stosunek obwodu profilu narażonego na działanie ognia do jego pola przekroju. Na tej podstawie oraz na podstawie odpowiednich tabel zawartych w aprobacie technicznej produktu należy dobrać grubość powłoki farby ogniochronnej.

Wykonujemy te obliczenia dla klienta.

Potrzebujemy w tym celu informacje: jakie profile stalowe trzeba zabezpieczyć (IPN, IPE, RK, RO, L itp.) oraz ile jest metrów bieżących lub metrów kwadratowych poszczególnych kształtowników. Istotną informacją jest również projektowana temperatura krytyczna. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie podać wydajności teoretycznej farby Steelguard.
Złóż zapytanie na biuro@farbyspecjalistyczne.pl

Steelguard – system

 Zgodnie z aprobatą techniczną farbę stosuje się w systemie trzech powłok: farba podkładowa epoksydowa, Steelguard, farba nawierzchniowa poliuretanowa. System dobieramy indywidualnie, odpowiednio do zamówienia (bierzemy pod uwagę klasę korozyjności środowiska, powierzchnię wymalowania, dostępne wielkości opakowania farb, zapotrzebowanie na niestandardowe kolory nawierzchniowe itp.). Istotną informacją jest również to czy konstrukcja została już pomalowana jakąś farbą albo czy jest ocynkowana.
Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wsparcie i doradztwo techniczne. Zamówienia zazwyczaj realizujemy w ciągu ~2 dni roboczych. Wraz z zakupionymi farbami zawsze dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty oraz kalkulację grubości powłok farby ogniochronnej. Firma wykonująca wymalowanie farbą Steelguard powinna posiadać Certyfikat Wykonawcy. Przy zakupie farb Steelguard szkolenie przeprowadzamy bezpłatnie, a na końcu Klient otrzymuje Certyfikat.