Flame Stal Fire Proof Solvent jest farbą pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5 – I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą Flame Stal Fire Proof Solvent zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90.

Flame Stal – dokumenty odniesienia:

  • Aprobata techniczna ITB AT-15-9175/2015
  • Certyfikat Zgodności ITB-2260/W
  • Deklaracja Zgodności nr 019/03/2015

Flame Stal – wydajność:

Wydajność farb ogniochronnych zależy od wskaźnika masywności przekroju. Współczynnik masywności wyraża się w jednostce 1/m. Określa on stosunek obwodu profilu narażonego na działanie ognia do jego pola przekroju. Na tej podstawie oraz na podstawie odpowiednich tabel zawartych w aprobacie technicznej AT-15-9175/2015 należy dobrać grubość powłoki farby ogniochronnej.

Flame Stal – system:

Zgodnie z aprobatą techniczną farbę stosuje się w systemie trzech powłok: farba podkładowa, Flame Stal, farba nawierzchniowa.

Flame Stal – przykładowe systemy:

 System Epoksydowo-poliuretanowy Ftalowo-poliwinylowy
Podkład Epodux Primer Ferromine
Farba ogniochronna Flame Stal Flame Stal
Farba nawierzchniowa Telpur T 300 Telkyd S 220
Kategoria korozyjności C1, C2 C1, C2, C3
Oddziaływanie czynników Z1, Z2 Z1, Z2

  Flame Stal – zalety:

  • szybkoschnąca, pozwala na szybkie zakończenie prac aplikacyjnych
  • doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki
  • zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny
  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • farba łatwa w aplikacji dostępnymi metodami na wytwórni i placu budowy