Grunt chlorokauczukowy Lokor-2 przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych maszyn, urządzeń, konstrukcji przemysłowych, budowlanych, słupów, latarni, barierek, ogrodzeń, zbiorników magazynowych itp. W zestawie z wyrobami chlorokauczukowymi i ftalowymi nawierzchniowymi, stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne.

Grunt chlorokauczukowy Lokor-2 może być stosowany:

 • do czasowej ochrony przed korozją przedmiotów wykonanych ze stopów żelaza
 • w środowisku przemysłowym, nadmorskim, miejskim, wiejskim – na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń w atmosferze suchej i wilgotnej
 • jako grunt pod nawierzchniową emalię chlorokauczukową Lokmal.

Grunt chlorokauczukowy Lokor-2 – właściwości:

Powłoka jest:

 • gładka, matowa
 • dobrze kryjąca
 • doskonale przyczepna
 • odporna na temp. od -20ºC do +60ºC (okresowo do +80ºC)
 • szybko wysychająca

Powłoka farby ze względu na zawartość aktywnych pigmentów antykorozyjnych, dobrze chroni stopy żelaza przed korozją działając pasywująco na podłoże. Jeśli na podłożu występują ogniska korozji to można je zabezpieczyć

Grunt chlorokauczukowy Lokor-2 – czasowe zabezpieczenie

Farba Lokor-2 może być stosowana jako zabezpieczenie czasowe konstrukcji na okres transportu i montażu oraz do bieżącego zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni piaskowanych w warunkach polowych. Powłoka farby LOKOR-2 chroni podłoże stalowe przed wpływem otaczającej atmosfery w czasie:

 • do 3 miesięcy przy składowaniu na wolnym powietrzu
 • do 6 miesięcy przy składowaniu pod zadaszeniem
 • do 12 miesięcy przy składowaniu w pomieszczeniach zamkniętych

Przedmioty zabezpieczone czasowo – w zależności od warunków składowania – przed właściwym malowaniem należy odpylić i/lub umyć pod ciśnieniem wodnym roztworem preparatu myjąco – odtłuszczającego np. Emulsol RN-1.

Grunt chlorokauczukowy Lokor-2 – czas do nałożenia warstwy nawierzchniowej

Na powłokę farby można nakładać następną warstwę metodą „mokro na mokro” tj. po jej wyschnięciu do pierwszego stopnia. Ponieważ wysychanie powłoki farby jest uzależnione od czynników zewnętrznych (temperatura, wilgotność, ruch powietrza) oraz grubości warstwy, celowym jest każdorazowe sprawdzenie na małej powierzchni możliwości położenia następnej warstwy. Dla orientacji podajemy, że w temperaturze ok. 20oC jest to przedział czasu od 0,5 do 4 godzin. W przeciwnym przypadku następną warstwę należy nakładać dopiero po co najmniej 2 dobach sezonowania poprzedniej warstwy. Nakładanie kolejnych warstw w niewłaściwym czasie może spowodować marszczenie powłoki. W przypadku wątpliwości zaleca się sprawdzenie na małej powierzchni możliwość nałożenia drugiej warstwy.