Telpox PM 150 to przemysłowy, epoksydowy grunt z miką żelaza. Zawiera fosforan cynku jako pigment antykorozyjny oraz dodatek miki żelaza, która zapewnia ochronę barierową. Jest to farba na bazie żywicy epoksydowej o dużej zawartości części stałych.

Cena i wielkość opakowania dotyczy kompletu (25kg baza + 3kg utwardzacz).

Telpox PM 150 – właściwości i zastosowania

 • doskonałe właściwości antykorozyjne
 • bardzo dobra przyczepność do metali i podłoży ocynkowanych, szczególnie świeżego ocynku
 • ze względu na niską zawartość rozcieńczalników, odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • barierowa ochrona miką żelaza
 • zapewnia długą żywotność powłok
 • dzięki wysokiej zawartości części stałych podczas schnięcia utrata na grubości powłoki jest minimalna

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w środowisku o średniej i wysokiej korozyjności. Stalowe konstrukcje, mosty, budynki, zakłady chemiczne, tereny przemysłowe, metalowe kontenery, metalowe palety, pojemniki, rury.

Wydajność teoretyczna

Grubość warstwy mokrej, µm 105 210
Grubość warstwy suchej, µm 80 160
Wydajność teoretyczna, m2/kg 6 3

Czas schnięcia

Temperatura podłoża 23°C 23°C
Pyłosuchość 5h 4h
Przeschnięty 7h 5h
Grubość warstwy suchej, µm 240 80

Proporcje mieszania

Farba jest produktem dwuskładnikowym. Składniki – bazę i utwardzacz – należy przed malowaniem wymieszać ze sobą zachowując proporcje.

Proporcje utwardzania: Telpox PM 150 baza – 25 części wagowych : Telhard POX utwardzacz – 3 części wagowych.

Mieszaninę farby z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Do dzielenia farby na mniejsze porcje polecamy kubek do mieszania farb i lakierów.

Przygotowanie podłoża

 • Dla środowisk korozyjnych C3 i C4 podłoże musi być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2 ½.
 • Powierzchnie ocynkowane powinny być czyszczone wodą z amoniakiem lub wodą z detergentem.
 • Na wcześniej malowanych powierzchniach powinno się pozbyć starych powłok, oczyścić i odtłuścić.
 • Do mycia podłoża polecamy wodny roztwór preparatu Emulsol RN-1.
 • Jeśli na podłożu zostały ogniska korozji można je na 12h przed malowaniem zabezpieczyć preparatem odrdzewiającym Top-Kor.

Malowanie

Przykładowe systemy malarskie, które można zbudować z podkładem Telpox PM 150:

 • Jedna warstwa farby epoksydowej Telpox PM 150; optymalna grubość 1 warstwy na sucho to 80-120 μm. Schnięcie 1 warstwy – 5 godzin.
 • Powłoki nawierzchniowe:
  • Wewnątrz: 2 warstwy dwuskładnikowej farby epoksydowej Telpox T 300 (80μm ogółem)
  • Na zewnątrz: 2-3 warstwy po 40μm na sucho jednej z poliuretanowych farb nawierzchniowych: Telpur T 300 lub Telpur S 210.

Zalecamy stosowanie systemowego rozcieńczalnika.