Gruntoemalia epoksydowa Feg-C to antykorozyjna farba epoksydowa do wykonywania grubopowłokowych zabezpieczeń konstrukcji stalowych, w tym ocynkowanych. Może być nakładana w warstwach o grubości do 250 µm. Farba Feg-C może być stosowana samodzielnie (wewnątrz pomieszczeń) lub w zestawie z wyrobami nawierzchniowymi poliwinylowymi, akrylowo-poliwinylowymi, poliuretanowymi, epoksydowymi.

Farba Feg-C posiada atest PZH zgodnie, z którym jest przeznaczona do profesjonalnego wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym ocynkowanych w przemyśle (z wyłączeniem powierzchni wewnętrznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym) oraz w budownictwie wewnątrz budynków.

Powłoka farby Feg-C jest:

  • gładka, półmatowa
  • twarda
  • dobrze przyczepna, kryjąca
  • antykorozyjna

Gruntoemalia epoksydowa Feg-C jest odporna na czynniki:

  • chemiczne (rozpuszczalniki, paliwa płynne, oleje, woda),
  • mechaniczne,
  • korozyjne
  • temp. od -20ºC do +130ºC

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być odtłuszczone (np. przy pomocy preparatu Emulsol RN-1), czyste i suche. Podłoże surowe – niemalowane – stopień przygotowania powierzchni: co najmniej Sa 21 /2, wg PN-ISO 8501-1:1996 ( usunięta zgorzelina walcownicza, rdza i obce zanieczyszczenia ). Malowanie renowacyjne – powłokę umyć dokładnie wodą pod ciśnieniem, korzystnie z użyciem środków powierzchniowo-czynnych. Stopień przygotowania powierzchni: co najmniej PSa 2 1/2, dopuszczalny PSt 2 – wg PN-ISO 8501-2:1998 (nieusunięta silnie przylegająca powłoka lakierowa, usunięta zgorzelina walcownicza, rdza, słabo przyczepne powłoki lakierowe i obce zanieczyszczenia).
Oczyszczone podłoże pomalować w czasie do 6 godzin, aby zapobiec wystąpieniu rdzy nalotowej. Jeśli na podłożu mimo wszystko wystąpią ogniska korozji to zabezpieczyć je preparatem odrdzewiającym Top-Kor na 12h przed malowaniem.

Feg-C jest farbą dwuskładnikową (cena dotyczy kompletu, czyli bazy wraz z utwardzaczem).