Impregnat do gruntowania chemoodporny do stosowania jako grunt na beton przed malowaniem m.in. farbą basenową Wodnik. Na podłożu spójnym tworzy powłokę gładka, bezbarwna, z połyskiem, o dobrej przyczepności. Powłoka impregnatu jest odporna na wodne środowisko o odczynie umiarkowanie kwaśnym lub alkalicznym. Impregnat jest dobrze wchłaniany przez podłoża mineralne np. betony i tynki (tynk cementowo-wapienny, z zapraw polimerowo-cementowych itp.). Ma właściwości wiążące, przez co wzmacnia stare, kruche podłoża mineralne. Redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu i tynku, poprawia przyczepność farby nawierzchniowej do podłoża oraz wydatnie wpływa na zmniejszenie jej zużycia.

Impregnat do gruntowania chemoodporny – zastosowania:

 • w zestawie z farbą Wodnik do zabezpieczeń powierzchniowych betonowych zbiorników wodnych – basenów kąpielowych, oczek wodnych itp.
 • w zestawie  z farbami i emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi do zabezpieczeń konstrukcji betonowych i żelbetonowych narażonych na działanie atmosfery chemicznie agresywnej – eksploatowanych w galwanizerniach, oczyszczalniach ścieków itp. w ochronie zewnętrznych powierzchni betonu i tynku przed wilgocią oraz niszczącym działaniem atmosfery przemysłowej.
 • do ochrony zewnętrznych powierzchni betonu i tynku przed wilgocią oraz przed niszczącym działaniem
  atmosfery przemysłowej.

Powłoka Impregnatu jest:

 • gładka, przezroczysta, z połyskiem
 • dobrze przyczepna
 • szybko wysychająca
 • odporna na wodne środowisko o odczynie umiarkowanie kwaśnym i alkalicznym

Impregnat do gruntowania chemoodporny – właściwości:

 • redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu
 • wzmacnia stare, kruche podłoża mineralne
 • poprawia przyczepność farb nawierzchniowych do podłoża i zmniejsza ich zużycie

Właściwości podłoża:

Betony i tynki musza być wykonane z materiałów spełniających normy budowlane (spójne, odporne na kruszenie i pękanie). Powierzchnie betonowe i otynkowane przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Dopuszczalna jest resztkowa zawartość wilgoci – ok. 4 %. Nie używać żadnych materiałów mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność i trwałość warstw powierzchniowych, w tym powłoki malarskiej. Do tego typu materiałów należą m in. preparaty silikonowe, szkło wodne oraz inne silnie alkaliczne środki. Tłuszcze, oleje oraz środki antyadhezyjne dokładnie usunąć z powierzchni basenu. Wyrównanie powierzchni oraz wodouszczelnienie misy basenu można wykonać przy użyciu przeznaczonych do tego celu bezskurczowych zapraw polimerowo-cementowych (PCC) stosując je zgodnie z zaleceniami producenta. Po stwardnieniu zaprawy (czas określony jest przez producenta) powierzchnie basenu dokładnie zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem 8 ÷ 10 MPa (najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej) w celu usunięcia brudu, kurzu oraz cząstek materiałów nie związanych trwale z podłożem, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Drobne spękania w podłożu można naprawić szpachlową masą epoksydową Epoxol Putty.