Neodur FT Elastic to nowoczesny, szybkoschnący, elastyczny system posadzkowy. Oparty na alifatycznych żywicach polimocznikowych, jest w pełni odporny na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie słoneczne. Tworzy hydroizolacyjną powłokę odporną na ruch pieszy i samochodowy. Może stanowić warstwę zamykającą na dachach płaskich przeznaczonych pod parkingi. Może być stosowany jako powłoka wykończeniowa dla aromatycznych (nie odpornych na UV) powłok hydroizolacyjnych. Odstęp technologiczny między kolejnymi warstwami wynosi tylko 4h, co pozwala na bardzo szybkie zakończenie prac.

Neodur FT Elastic – zastosowania:

  • dachy płaskie, przeznaczone pod parkingi
  • balkony, tarasy o dużym natężeniu ruchu
  • warstwa nawierzchniowa dla innych systemów hydroizolacyjnych

Neodur FT Elastic – właściwości/zalety:

  • Doskonałe połączenie odporności mechanicznej z właściwościami hydroizolacyjnymi
  • Elastyczność 170%.
  • Stworzony na bazie czysto alifatycznej żywicy, zawierającej filtry UV, odporny na działanie promieni słonecznych i zmienne warunki atmosferyczne.
  • Szybko się utwardza, nie klei się już po 4h, pozwalając na zakończenie większości projektów w ciągu 1 dnia.
  • Zapewnia wysoką odporność na ścieranie i obciążenia mechaniczne.
  • Wykazuje wysoką odporność chemiczną na rozcieńczone kwasy, alkalia, oleje samochodowe, benzynę.
  • Powłoka z połyskiem, łatwa do utrzymania czystości. Jednocześnie, dzięki swojej elastyczności, nie jest śliska.

Systemowe grunty

Neodur Fast Track PR – szybkoschnący grunt polimocznikowy, podstawowe rozwiązanie dla suchego, wysezonowanego betonu, który jest dobrze zaizolowany od gruntu.

Neopox Primer WS – epoksydowy grunt na wilgotne podłoża betonowe, pod warunkiem że wilgoć dostała się „od góry” (np częste zabiegi czyszczące, opady deszczu co drugi dzień, brak możliwości dosuszenia podłoża).

Neopox Primer AY – epoksydowy grunt dla podłoży źle zaizolowanych od gruntu, gdzie wilgoć podciąga kapilarnie.

Neopox Primer 815 – podkład epoksydowy na stal czarną

RO3333 – podkład epoksydowy na kafle, beton polerowany na połysk

Po zagruntowaniu, lokalne ubytki można wypełnić epoksydową masą szpachlową Epoxol Putty. Nie należy nią szpachlować dylatacji! Dylatacje po wyschnięciu ostatniej warstwy Neodur FT Elastic wypełniamy elastyczną masą poliuretanową Neotex PU Joint.

Produkt dwuskładnikowy, podana cena i waga dotyczy kompletu składników.

EFEKT ANTYPOŚLIZGOWY

Efekt antypoślizgowy można uzyskać stosując dodatek Neotex Antiskid M. W tym celu należy nałożyć dwie pierwsze warstwy zgodnie z opisem i zużyciem teoretycznym materiału podanym powyżej. Następnie przygotowujemy mieszaninę na trzecią warstwę. Do przygotowanej mieszaniny dodajemy 2% (wagowo) dodatku Antiskid M i dokładnie mieszamy, aby dodatek został równomiernie rozprowadzony. Aplikujemy wałkiem, dociskając go do podłoża, tak aby pozostawić mniej materiału niż w pierwszej i drugiej warstwie. Zużycie teoretyczne dla trzeciej warstwy powinno wynosić około 150 gram/m2.

Uwaga! Neotex Antiskid M nie powinien być dodawany do drugiej warstwy produktu. Wpłynie to negatywnie na właściwości hydroizolacyjne końcowej powłoki, a ponadto nie uzyskamy właściwości antypoślizgowych – dodatek zatopi się w grubej warstwie.