Neodur Polyurea M to transparentna, alifatyczna żywica polimocznikowa do tworzenia szpachli i wypełniania ubytków w podłożach betonowych i marmurze. Wysoka odporność mechaniczna i na promienie UV, nie żółknie pod wpływem słońca. Szpachlę można stworzyć poprzez dodanie 2-3 części wagowych piasku kwarcowego, pyłu kwarcowego lub pyłu marmurowego.

Neodur Polyurea M – właściwości:

  • Idealny do wypełniania ubytków w białym marmurze
  • do wypełniania ubytków w posadzkach betonowych, przed pokrywaniem ich systemami epoksydowymi, poliuretanowymi czy polimocznikowymi
  • bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV, nie żółknie nawet po wielu latach

Neodur Polyurea M – instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża: oczyścić z kurzu, luźnych cząstek, olejów i tłuszczy. Podłoże musi być suche (wilgotność <4%), stabilne i zabezpieczone przed pociągającą wilgocią.

Gruntowanie: w przypadku aplikacji na beton, oczyszczone podłoże należy zagruntować Neodur Polyurea M rozcieńczonym 60% rozpuszczalnikiem Neotex PU 0413. Zużycie teoretyczne wyniesie około 0,1-0,12 kg/m2. Przy aplikacji na marmur gruntowanie nie jest wymagane. Szpachlę można nakładać po 1-2h od aplikacji gruntu.

Aplikacja: po połączeniu w odpowiednich proporcjach składnika A i B do mieszaniny dodajemy kruszywo (drobny piasek kwarcowy, pył kwarcowy lub pył marmurowy) – 1 część żywicy : 2-2,5 części kruszywa (wagowo). Żywicę łączyć w małych porcjach, ze względu na krótki czas przydatności mieszaniny do użytku. Mieszać do uzyskania jednolitej masy. Nakładać na podłoże rozprowadzając szpachelką i dokładnie wypełniając ubytki.