Neopox CR to bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy o wysokiej chemoodporności. Do malowania zbiorników i innych powierzchni narażonych na chemikalia, kwasy, zasady, produktów petrochemicznych (nie stosować do zbiorników na bezołowiową benzynę). Może być stosowanych w szybach, zbiornikach na ścieki, w stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągowych.

Systemowe/zalecane grunty w zależności od podłoża:

Epoxol Primer SF lub Epoxol Primer – beton, suchy, wysezonowany 28 dni.
Neopox Primer WS – beton, świeży (min. 2 tyg) lub wilgotny (wilgoć pochodzi z zewnątrz, np. od częstych zabiegów myjących).
Neopox Primer AY – posadzki betonowe, z uszkodzoną lub bez izolacji od gruntu, narażone na kapilarne podciąganie.
Acqua Primer – podłoża betonowe o wilgotności powyżej 4%, ale nie przekraczającej 8% i nie narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.
Neopox Primer 815 – stal czarna.

Tabela odporności chemicznej

  1h (20°C) 5h (20°C) 24h (20°C)
Kwas fosforowy (V) 10% C C C
Kwas fosforowy (V) 20% C C C
Kwas siarkowy (VI) 10% C C C
Kwas siarkowy (VI) 20% C C C
Kwas chlorowodorowy 10% B B C
Kwas chlorowodorowy 20% C C C
Kwas mlekowy 10% B C C
Kwas mlekowy 20% B C C
Kwas azotowy (V) 10% A B C
Kwas azotowy (V) 20% B D C
Wodorotlenek sodu – soda kaustyczna 10% A A A
Formaldehyd (kwas mrówkowy 10%) A B B
Amoniak 10% A A B
Chlor 5% A A A
Diesel 10% A A A
Benzyna bezołowiowa A A A
Ksylen A A A
MEK A A B
Alkohol 95% A A A
Solanka 15% A A A
Olej silnikowy A A A
Czerwone wino A A A

 

Trwałe narażenie (20°C)
Kwas fosforowy (V) 15% C
Kwas siarkowy (VI) 15% D
Kwas chlorowodorowy 15% C
Kwas mlekowy 15% C
Kwas azotowy (V) 15% C
Wodorotlenek sodu – soda kaustyczna 15% A
Formaldehyd 15% A
Amoniak 15% A
Chlor 5% B
Ksylen B
Solanka 15% A
Czerwone wino A

 

Legenda: A – doskonała odporność; B – dobra odporność (lekkie odbarwienie); C – słaba odporność (mocne odbarwienie); D – brak odporności