Neopox Primer 815 jest odpowiedni do stosowania na metalowych podłożach, które są narażone na obciążenia mechaniczne, znajdują się w ciągłym kontakcie z wodą słodką lub morską, rozcieńczonymi kwasami i ich oparami. Może być nakładany na konstrukcje stalowe, zbiorniki, rury, ogrodzenia itp.

Neopox Primer 815 – właściwości/zalety

  • Doskonała ochrona antykorozyjna
  • Odporny na wodę słodką i morską, alkalia, rozcieńczone kwasy
  • Odporność na ścieranie i trwałość przy zmiennych czynnikach atmosferycznych, atmosferze przemysłowej i pochodnych ropy naftowej
  • Doskonała przyczepność do metalu
  • Doskonała przyczepność powłok nawierzchniowych epoksydowych, akrylowych, poliuretanowych

Neopox Primer 815 – instrukcja stosowania

Przygotowanie podłoża: podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłu, olejów, tłuszczy i źle przylegających starych powłok. Korozję należy usunąć szczotką lub przez piaskowanie.

Aplikacja:  połączyć 2 składniki dokładnie mieszając, dodać 8-10% rozcieńczalnikiem Neotex 1021. Nakładać jedną warstwę wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Drugą warstwę (jeśli jest wymagana) rozcieńczać tak samo. Po wyschnięciu powłoka może być przemalowana alkidami, epoksydami, poliuretanami.