Neopox SF PLUS bezrozpuszczalnikowy epoksyd do posadzek to produkt, który w szczególności zalecamy do zabezpieczenia powierzchni użytkowych w miejscach gdzie wymagana jest najwyższa odporność mechaniczna oraz chemiczna powłoki. Do takich obszarów na pewno można włączyć posadzki w laboratoriach, fabrykach,  halach przemysłowych czy  magazynach.

Neopox SF PLUS to produkt dwuskładnikowy stworzony na bazie wyselekcjonowanych żywic i utwardzaczy bezrozpuszczalnikowych. Wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i żółknięcie, wyjątkową odporność mechaniczną i chemiczną (na alkalia, rozcieńczone kwasy, wodę, oleje, rozpuszczalniki; tabela odporności chemicznej w karcie technicznej produktu).  Wysoka odporność mechaniczna powłoki wynika z możliwości aplikacji epoksydu w grubych warstwach- grubość dla jednej warstwy aż  190 mikronów na sucho przy aplikacji wałkiem.

Bezrozpuszczalnikowy epoksyd do posadzek Neopox SF PLUS zastosowanie:

 • laboratoria,
 • hale przemysłowe, garaże,
 • magazyny,
 • fabryki, rzeźnie, szpitale, szkoły,
 • parkingi.

Bezrozpuszczalnikowy epoksyd do posadzek Neopox SF PLUS właściwości:

 • produkt dwuskładnikowy (baza+ utwardzacz),
 • wysoka odporność chemiczna,
 • wysoka odporność mechaniczna (aplikacja w grubych warstwach),
 • produkt niskozapachowy- nie zawiera rozpuszczalników,
 • prosta aplikacja wałkiem,
 • zakres odporności termicznej od -30’C do 100’C,
 • możliwość uzyskania powłoki antypoślizgowej poprzez przesypanie na mokro pierwszej warstwy żywicy piaskiem,
 • wykończenie powłoki: połysk,
 • posiada atest PZH.

Systemowe preparaty gruntujące: 

SUCHY, POROWATY BETON:  aplikacja gruntu Epoxol Primer  zwykle w jednej warstwie rozcieńczonej rozcieńczalnikiem Neotex 1021 w ilości 10-15% lub Epoxol Primer SF (grunt epoksydowy bezrozpuszczalnikowy).

ŚWIEŻY LUB WILGOTNY BETON:  zalecamy grunt epoksydowy Neopox Primer WS. Beton musi mieć minimum 2 tygodnie. Przyczyna zawilgoconego podłoża: opady deszczu, częste zabiegi czyszczące i brak możliwości dosuszenia podłoża.

BETON PODCIĄGAJĄCY WILGOĆ KAPILARNIE Z GRUNTU/NIEPRAWIDŁOWO WYKONANA IZOLACJA: Neopox Primer AY.

ANHYDRYT, JASTRYCH, INNE WYLEWKI POSADZKOWE O WYSOKIEJ CHŁONNOŚCI: Stosować rozpuszczalnikowy grunt epoksydowy Epoxol Primer rozcieńczony 10-15% rozpuszczalnikiem Neotex 1021. Anhydryt czy jastrych są słabej jakości podłożem o wysokiej chłonności, w związku z czym zużycie gruntu może być wyższe niż podane w karcie technicznej.

KAFLE, BETON POLEROWANY NA POŁYSK: w przypadku podłoży niewsiąkliwych stosować grunt adhezyjny Super Spoiwo RO3333.

W przypadku zastosowania podkładów epoksydowych, beton po prawidłowym zagruntowaniu powinien mieć jednolity połysk. Jeśli występują matowe plamy, oznacza to wysoką chłonność podłoża i gruntowanie należy powtórzyć.

Warunki podczas aplikacji: 

 • minimalna temp. podczas aplikacji 12°C,
 • temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, aby uniknąć ryzyka kondensacji pary wodnej na powierzchni,
 • nakładać niezwłocznie po wymieszaniu dwóch składników, aby uniknąć polimeryzacji produktu w pojemniku,
 • podłoże przed aplikacją musi zostać odpowiednio przygotowane: oczyszczone, zagruntowane.
 • przemalowanie świeżo malowanej powierzchni powinno się odbyć przed upływem 48h, w innym przypadku powierzchnię trzeba przeszlifować, aby uniknąć problemów z przyleganiem drugiej powłoki.