Telpox T 300 to przemysłowa emalia epoksydowa charakteryzująca się wysokim połyskiem. Farba jest przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w wewnętrznych, antykorozyjnych systemach malarskich. Można również stosować na podłożach mineralnych, np.murach, oraz na niektórych tworzywach sztucznych. Przeschnięta powłoka jest odporna na wilgoć, różne substancje chemiczne (głównie alkaliczne), ropę naftową, paliwa i różne rodzaje rozpuszczalników oraz na temperaturę do 120°C (w środowisku suchym).

Farba jest dostępna w systemie barwienia według kolorów RAL. W celu wyceny i doboru systemu prosimy o kontakt. Poglądowy wzornik kolorów RAL możesz sprawdzić tutaj.

Telpox T 300 – właściwości i zastosowania

 • bardzo dobra odporność mechaniczna
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • odporność na suche powietrze o temperaturze od 70 do 120°C
 • wysoka trwałość powłoki

Stosować wewnątrz, ponieważ epoksydy mają skłonność do kredowania i utraty połysku pod wpływem promieniowania UV. Przykładowe zastosowania: metalowe zbiorniki, zbiorniki na olej i paliwo, rury, maszyny, ściany, konstrukcje betonowe i stalowe.

Wydajność teoretyczna

Grubość warstwy mokrej, µm80165245
Grubość warstwy suchej, µm4080120
Wydajność teoretyczna, m2/kg10,55,33,5

Czas schnięcia

Temperatura podłoża10°C15°C23°C
Pyłosuchość4h3h1h
Przeschnięty24h24h24h
Grubość warstwy suchej, µm353535

Proporcje mieszania

Farba jest produktem dwuskładnikowym. Składniki – bazę i utwardzacz – należy przed malowaniem wymieszać ze sobą zachowując proporcje.

Proporcje utwardzania: Telpox T 300 baza – 100 części wagowych: Telhard POX utwardzacz –  25 części wagowych.

Mieszaninę farby z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 8 godzin.

Do dzielenia farby na mniejsze porcje polecamy kubek do mieszania farb i lakierów.

Przygotowanie podłoża

 • Dla środowisk korozyjnych C2 i C3 podłoże musi być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2 ½.
 • Dla środowiska korozyjnego C1 podłoże musi być czyste, suche i wolne od tłuszczu i rdzy, mechanicznie oczyszczone do stopnia St 2 – St 3.
 • Powierzchnie ocynkowane powinny być czyszczone wodą z amoniakiem lub wodą z detergentem.
 • Na wcześniej malowanych powierzchniach powinno się pozbyć starych powłok, oczyścić i odtłuścić.
 • Do mycia podłoża polecamy wodny roztwór preparatu Emulsol RN-1.
 • Jeśli na podłożu zostały ogniska korozji można je na 12h przed malowaniem zabezpieczyć preparatem odrdzewiającym Top-Kor.

Malowanie

Przykładowy system malarski oparty o farbę nawierzchniową Telpox T 300:

 • Nałożyć jedną warstwę farby epoksydowej Telpox P 100. Jeśli jest taka potrzeba to drugą warstwę nakładać po 24 godz. suszenia (20°C). Suszenie można przyspieszyć o 30-60 min w temperaturze 60°C -100°C.
 • Nakładać 2-3 warstwy emali Telpox T 300. Druga warstwa może być wykonana po 24godz. Suszenie można przyspieszyć o 60 min w temperaturze 60 – 100°C.

Zalecamy stosowanie systemowego rozcieńczalnika.