Farba chlorokauczukowa do basenów Wodnik to jednoskładnikowy produkt do pokrywania powierzchni zbiorników i basenów kąpielowych. Farba tworzy gładką, półmatową powłokę.

Do nawierzchniowego malowania:

  • nowych betonowych basenów kąpielowych i oczek wodnych
  • do renowacji basenów eksploatowanych, uprzednio malowanych farbą Wodnik
  • metalowych elementów wyposażenia basenów po ich odpowiednim zagruntowaniu

Farbą można malować powierzchnie zalewane wodą jak i powierzchnie nad wodą i wokół basenów.

Farba posiada atest PZH zgodnie, z którym farba może być stosowana do malowania zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowych basenów kąpielowych, w tym do malowania renowacyjnego.

Powłoka jest:

  • gładka, półmatowa, dobrze kryjąca
  • dobrze przyczepna do podłoża
  • termoplastyczna
  • szybko wysychająca

Farba chlorokauczukowa do basenów Wodnik – właściwości:

  • zwiększa odporność betonowej konstrukcji basenu na korozyjne działanie wody i czynników atmosferycznych
  • redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu – zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni basenu (ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą)
  • nadaje estetyczny wygląd

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, odpylone i odtłuszczone (np. przy pomocy preparatu Emulsol RN-1)

Systemowe preparaty gruntujące:

W zależności od potrzeb i metody aplikacji stosować 2-3 warstwy farby Wodnik.

Przy malowaniu powierzchni betonowych farbę Wodnik można stosować samodzielnie lub w zestawie z Impregnatem do gruntowania chemoodpornym bezbarwnym. Ubytki w podłożu można wypełnić epoksydową masą szpachlową Epoxol Putty na 24h przed malowaniem.

W zabezpieczeniach elementów stalowych, dla dobrej ochrony przed korozją, podłoże zagruntować farbą chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewną Lokor-2 czerwoną tlenkową.