Flame Stal Fire Proof Solvent jest farbą pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5 – I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą Flame Stal Fire Proof Solvent zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90.

Flame Stal – dokumenty odniesienia:

  • Aprobata techniczna ITB AT-15-9175/2015
  • Certyfikat Zgodności ITB-2260/W
  • Deklaracja Zgodności nr 019/03/2015

Flame Stal – wydajność:

Wydajność farb ogniochronnych zależy od wskaźnika masywności przekroju. Współczynnik masywności wyraża się w jednostce 1/m. Określa on stosunek obwodu profilu narażonego na działanie ognia do jego pola przekroju. Na tej podstawie oraz na podstawie odpowiednich tabel zawartych w aprobacie technicznej AT-15-9175/2015 należy dobrać grubość powłoki farby ogniochronnej.

Wykonujemy te obliczenia dla klienta.

Potrzebujemy w tym celu informacje: jakie profile stalowe trzeba zabezpieczyć (IPN, IPE, RK, RO, L itp.) oraz ile jest metrów bieżących lub metrów kwadratowych poszczególnych kształtowników. Istotną informacją jest również projektowana temperatura krytyczna. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie podać wydajności teoretycznej farby Flame Stal.
Złóż zapytanie na biuro@farbyspecjalistyczne.pl

Flame Stal – system:

Zgodnie z aprobatą techniczną farbę stosuje się w systemie trzech powłok: farba podkładowa, Flame Stal, farba nawierzchniowa. System dobieramy indywidualnie. Zazwyczaj ofertujemy klientom system epoksydowo-poliuretanowy. Ofertujemy również system ftalowo-poliwinylowy. System zawsze dobieramy odpowiednio do zamówienia (bierzemy pod uwagę klasę korozyjności środowiska, powierzchnię wymalowania, dostępne opakowania farb, zapotrzebowanie na niestandardowe kolory nawierzchniowe itp.). Istotną informacją jest również to czy konstrukcja została już pomalowana jakąś farbą albo czy jest ocynkowana.

Flame Stal – przykładowe systemy:

 SystemEpoksydowo-poliuretanowyFtalowo-poliwinylowy
PodkładEpodux PrimerFerromine
Farba ogniochronnaFlame StalFlame Stal
Farba nawierzchniowaTelpur T 300Telkyd S 220
Kategoria korozyjnościC1, C2C1, C2, C3
Oddziaływanie czynnikówZ1, Z2Z1, Z2

  Flame Stal – zalety:

  • szybkoschnąca, pozwala na szybkie zakończenie prac aplikacyjnych
  • doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki
  • zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny
  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • farba łatwa w aplikacji dostępnymi metodami na wytwórni i placu budowy

Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wsparcie i doradztwo techniczne. Zamówienia zazwyczaj realizujemy w ciągu 1-2 dni roboczych. Wraz z zakupionymi farbami zawsze dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty oraz kalkulację grubości powłok farby ogniochronnej. Firma wykonująca wymalowanie farbą Flame Stal powinna posiadać Certyfikat Wykonawcy. Przy zakupie farby zapewniamy kontakt ze szkoleniowcem. Koszt szkolenia to 250 zł netto. Certyfikat jest ważny 1 rok, a następnie przedłużany bezpłatnie.