Telpox PM 150 to przemysłowy, epoksydowy grunt z miką żelaza. Zawiera fosforan cynku jako pigment antykorozyjny oraz dodatek miki żelaza, która zapewnia ochronę barierową. Jest to farba na bazie żywicy epoksydowej o dużej zawartości części stałych.

Cena i wielkość opakowania dotyczy kompletu (25kg baza + 3kg utwardzacz).

Telpox PM 150 – właściwości i zastosowania

 • doskonałe właściwości antykorozyjne
 • bardzo dobra przyczepność do metali i podłoży ocynkowanych, szczególnie świeżego ocynku
 • ze względu na niską zawartość rozcieńczalników, odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • barierowa ochrona miką żelaza
 • zapewnia długą żywotność powłok
 • dzięki wysokiej zawartości części stałych podczas schnięcia utrata na grubości powłoki jest minimalna

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w środowisku o średniej i wysokiej korozyjności. Stalowe konstrukcje, mosty, budynki, zakłady chemiczne, tereny przemysłowe, metalowe kontenery, metalowe palety, pojemniki, rury.

Wydajność teoretyczna

Grubość warstwy mokrej, µm105210
Grubość warstwy suchej, µm80160
Wydajność teoretyczna, m2/kg63

Czas schnięcia

Temperatura podłoża23°C23°C
Pyłosuchość5h4h
Przeschnięty7h5h
Grubość warstwy suchej, µm24080

Proporcje mieszania

Farba jest produktem dwuskładnikowym. Składniki – bazę i utwardzacz – należy przed malowaniem wymieszać ze sobą zachowując proporcje.

Proporcje utwardzania: Telpox PM 150 baza – 25 części wagowych : Telhard POX utwardzacz – 3 części wagowych.

Mieszaninę farby z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Do dzielenia farby na mniejsze porcje polecamy kubek do mieszania farb i lakierów.

Przygotowanie podłoża

 • Dla środowisk korozyjnych C3 i C4 podłoże musi być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2 ½.
 • Powierzchnie ocynkowane powinny być czyszczone wodą z amoniakiem lub wodą z detergentem.
 • Na wcześniej malowanych powierzchniach powinno się pozbyć starych powłok, oczyścić i odtłuścić.
 • Do mycia podłoża polecamy wodny roztwór preparatu Emulsol RN-1.
 • Jeśli na podłożu zostały ogniska korozji można je na 12h przed malowaniem zabezpieczyć preparatem odrdzewiającym Top-Kor.

Malowanie

Przykładowe systemy malarskie, które można zbudować z podkładem Telpox PM 150:

 • Jedna warstwa farby epoksydowej Telpox PM 150; optymalna grubość 1 warstwy na sucho to 80-120 μm. Schnięcie 1 warstwy – 5 godzin.
 • Powłoki nawierzchniowe:
  • Wewnątrz: 2 warstwy dwuskładnikowej farby epoksydowej Telpox T 300 (80μm ogółem)
  • Na zewnątrz: 2-3 warstwy po 40μm na sucho jednej z poliuretanowych farb nawierzchniowych: Telpur T 300 lub Telpur S 210.

Zalecamy stosowanie systemowego rozcieńczalnika.