Impregnat do klinkieru to preparat do impregnacji powierzchni porowatych. Jest emulsją oligomerów alkilopolisiloksanu przeznaczoną do ochrony powierzchni budowlanych przed wilgocią. W szczególności: klinkieru, terakoty, tynków mineralnych i polimerowych, piaskowca, wapienia, cegieł, betonu.

Towar przeceniony 50% – termin ważności do końca czerwca 2018. Dostępne 9 sztuk.

Został opracowany z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska: oparty jest na wodzie, nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani szkodliwych dla środowiska detergentów. Po wyschnięciu chroni przed wnikaniem wody, nie utrudniając “oddychania” ścian. Poza zaletami ochronnymi posiada również dodatkowo walory estetyczne, uwydatniając naturalne barwy podłoża. Użyty do impregnacji na długi czas ogranicza wnikanie wody deszczowej w ściany fasad, nie utrudniając usuwania wilgoci z ich wnętrza (wysoka paroprzepuszczalność).

Charakteryzuje się:

 • głębokim wnikaniem w różnorodne materiały porowate,
 • wysoką zdolnością ograniczania podsiąkania kapilarnego wody,
 • bardzo dobrą przenikalnością pary wodnej (niskim oporem dyfuzyjnym),
 • bardzo nieznacznymi zmianami w naturalnej porowatości materiału impregnowanego,
 • ograniczaniem rozwoju pleśni i glonów,
 • zapobieganiem powstawaniu wykwitów i zacieków.

Impregnat do klinkieru – przygotowanie powierzchni i stosowanie: 

Preparat gotowy do stosowania, nie wymaga rozcieńczania. Jedynie w przypadku terakoty może być konieczne rozcieńczenie 1:1 z wodą w celu otrzymania optymalnych wyników.

Przygotowanie:

Powierzchnia musi być sucha. W przypadku powierzchni pionowych i o dużym nachyleniu – po deszczu należy odczekać co najmniej 24 godziny, a po czyszczeniu wodą pod ciśnieniem należy odczekać 3 dni. Powierzchnię przeznaczoną do impregnowania należy dokładnie oczyścić, usunąć zatłuszczenia, zacieki, piasek i inne osypujące się i pokruszone fragmenty. Do czyszczenia nie stosować kwaśnych, alkalicznych ani kationowych detergentów.

Stosowanie:

Nakładać płaskim pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym). Niezależnie od zastosowanej metody ilość impregnatu powinna zostać użyta aż do nasycenia powierzchni. Unikać nadmiaru. Nie dopuszczać do pojawienia się wybłyszczeń. Optymalną wodoodporność uzyskuje się tylko po nałożeniu odpowiedniej ilości impregnatu. Do czasu wyschnięcia chronić przed deszczem.

Uwagi:

Ze względu na różnorodną chłonność materiałów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej powierzchni. Nie stosować na podłoża o niskiej chłonności (np. marmur, granit). Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie mieszać z innymi produktami.

 • postać: mlecznobiała niskolepka ciecz
 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C,
 • czas schnięcia: ok. 2 godz. w temp. +20°C, (zależny od podłoża i warunków otoczenia),
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach -2,
 • wydajność: od 3 do 12 m2 /litr (zależnie od chłonności powierzchni impregnowanej),
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,0 g/cm3,
 • wartość pH : 8÷9,
 • mycie narzędzi wodą,
 • posiada atest PZH,
 • norma: PN-C-81906:2003.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym opakowaniu,