Kubek Forda to kubek wypływowy (lepkościomierz) o średnicy 4mm, służący do pomiaru lepkości farb i lakierów. Pomiaru lepkości dokonuje się przez napełnienie kubka cieczą i dopuszczenie do swobodnego wypływu cieczy przez otwór w dnie kubka. Czas zupełnego wypływu cieczy podawany w sekundach jest wprost proporcjonalny do lepkości cieczy.

Kubek Forda – zastosowanie:

Kubek Forda jest najczęściej używany podczas przygotowywania farb i lakierów do nakładania natryskowego pistoletem lakierniczym, gdzie istotne jest przygotowanie lakieru w odpowiedniej lepkości.