Neopox CR to bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy o wysokiej chemoodporności. Do malowania zbiorników i innych powierzchni narażonych na chemikalia, kwasy, zasady, produktów petrochemicznych (nie stosować do zbiorników na bezołowiową benzynę). Może być stosowanych w szybach, zbiornikach na ścieki, w stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągowych.

Systemowe/zalecane grunty w zależności od podłoża:

Epoxol Primer SF lub Epoxol Primer – beton, suchy, wysezonowany 28 dni.
Neopox Primer WS – beton, świeży (min. 2 tyg) lub wilgotny (wilgoć pochodzi z zewnątrz, np. od częstych zabiegów myjących).
Neopox Primer AY – posadzki betonowe, z uszkodzoną lub bez izolacji od gruntu, narażone na kapilarne podciąganie.
Acqua Primer – podłoża betonowe o wilgotności powyżej 4%, ale nie przekraczającej 8% i nie narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.
Neopox Special Primer 1225 – stal czarna.

Tabela odporności chemicznej:

TYP CIECZYDZIAŁANIE CIĄGŁE PRZY 20°CDZIAŁANIE TYMCZASOWE PRZY 20°C
Woda destylowana++
Podchloryn sodu++
Etanol 15%++
Etanol 95%
Formaldehyd (kwas mrówkowy 10%)++
Ksylen+
Benzyna bezołowiowa+
Diesel+-+
Keton metylowo-izobutylowy (MIBK)++
Octan butylu
Kwas mlekowy 10%++
Amoniak 10%++
NaOH 10%++
Kwas chlorowodorowy 10%++
Kwas chlorowodorowy 37%+
Kwas siarkowy (VI) 10%++
Kwas siarkowy (VI) 50%++
Kwas azotowy (V) 10%++
Kwas octowy 10%+
Kwas fosforowy (V) 10%+
Legenda: + doskonała odporność ; – mała odporność