Neopox Primer AY to antyosmotyczny, bezrozpuszczalnikowy grunt epoksydowy do betonu, stosowany wszędzie tam gdzie jest nieprawidłowo wykonana izolacja i wilgoć podciąga od gruntu. Zastosowanie odpowiedniego gruntu ma w takim przypadku bardzo duże znaczenie, ponieważ woda podciągająca od spodu doprowadzi do odparzenia farby nawierzchniowej.

Uwaga – jeśli przyczyną wilgoci w posadzce są np częste zabiegi czyszczące i brak możliwości jej dosuszenia, to wtedy należy zastosować grunt Neopox Primer WS. Stosować tylko w przypadku, gdy wilgoć nie podciąga od gruntu, tylko z jakiegoś powodu dostaje się od góry posadzki.

Neopox Primer AY – właściwości:

  • Uzyskuje bardzo dobrą przyczepność, nawet do zawilgoconych podłoży cementowych.
  • Dzięki zwiększonej gęstości ma unikalną zdolność do odpychania wilgoci od powierzchni i zachowania doskonałego przylegania.
  • Może być stosowany pod żywice epoksydowe, poliuretanowe czy polimocznikowe.
  • 100% zawartości części stałych.