Home»Przemysł rolno-spożywczy

Przemysł rolno-spożywczy

W przemyśle rolno-spożywczym bardzo istotne jest utrzymanie powierzchni w czystości. Proponowane przez nas powłoki są produktami epoksydowymi, charakteryzującymi się trwałością i łatwością zmywania. Są odporne na szereg cieczy: kwasy, oleje, alkalia, pochodne ropy naftowej, tłuszcze, soki owocowe, chemikalia i typowe środki czyszczące stosowane w zakładach produkcyjnych.

W swojej ofercie posiadamy:

  • Neopox W – łatwozmywalna farba epoksydowa do ścian, wodorozcieńczalna, wykończenie półmatowe.
  • Epimal 200 – wodorozcieńczalna farba epoksydowa z atestem na kontakt z wodą pitną, dostępna w szerokiej gamie kolorów. Wykończenie półmatowe.
  • Neopox Alimentary – bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa, ultra grubopowłokowa – w jednej powłoce uzyskujemy grubość aż 250 mikronów! Do stosowania w najcięższych warunkach. Posiada atest na kontakt z żywnością. Wykończenie błyszczące.
  • RO5500 – bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa z atestem do kontaktu z wodą pitną. Wykończenie błyszczące.
Korzyści z kupowania w farbyspecjalistyczne.pl Korzyści z kupowania w farbyspecjalistyczne.pl Korzyści z kupowania w farbyspecjalistyczne.pl