RO5401 podkład impregnujący to bezrozpuszczalnikowy grunt do porowatych podłoży mineralnych. Zapewnia doskonałą przyczepność. Przeznaczony do nakładania pędzlem lub wałkiem.

RO5401 Podkład impregnujący – właściwości:

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Można aplikować na lekko wilgotne podłoża
  • Idealny podkład pod systemy epoksydowe lub poliuretanowe
  • 100% zawartości części stałych
Podkład można stosować na podłoża mineralne pod farbę epoksydową RO5500.

Przygotowanie podłoża:

Nowy beton powinien być sezonowany i suszony przez co najmniej 30 dni przed położeniem powłoki. Usunąć smar,
olej i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod wysokim ciśnieniem, używając
odpowiednich detergentów (np. Sulfanol A). Duże uszkodzenia powierzchni powinny być przygotowane raczej przez czyszczenie strumieniowo-ścierne lub oczyszczanie płomieniowe. Małe ubytki w podłożu można wypełnić szpachlą epoksydową Epoxol Putty.
Podana cena dotyczy kompletu składników.