Rozcieńczalniki Telsol to rozcieńczalniki do farb antykorozyjnych i posadzkowych czeskiej marki Teluria. Poniżej znajdą Państwo ich krótki opis oraz informację do jakiej farby dobierać jaki rozcieńczalnik. Następnie z listy rozwijalnej prosimy dodać odpowiedni rozcieńczalnik do koszyka. Rozcieńczalniki dostępne są w 4l opakowaniach.

W razie problemów w wyborze odpowiedniego rozcieńczalnika zapraszamy do kontaktu, doradzimy!

Telsol SP1

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych (niskowrzącej benzyny toluenu).

Zalecany przy natryskowym nakładaniu farb:

Telsol BR5

Skład: ksylen – mieszanka izomerów

Rozcieńczalnik do farb akrylowych, alkidowych i poliwinylowych (niezależnie od metody aplikacji):

Telsol POX

Skład: mieszanina rozpuszczalników (xylen, butylacetat, 2-butoxyethanol, butan-1-ol)

Rozcieńczalnik do farb epoksydowych, antykorozyjnych i posadzkowych:

Telsol PUR

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych (metoxy acetoxy propan i xylen)

Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych: