Revinex to uniwersalny, kopolimerowy preparat, specjalnie zaprojektowany do wzmocnienia właściwości zapraw cementowych, tynków, podłoży betonowych itp. 15% dodatek Revinexu (w stosunku do wagi cementu) pozwala zredukować dodatek wody zarobowej o 25%. Zaprawa o grubości 11mm, wykonana w proporcji 1 część cementu : 3 części piasku, z dodatkiem ~7,5l Revinexu na 50 kg cementu, została na 10 tygodni poddana działaniu ciśnienia 30 metrowego słupa wody, uzyskując w badaniu zupełną wodoszczelność.

Revinex – zakres zastosowań:

Podkład pod wodorozcieńczalne powłoki malarskie
Poprawienie przyczepności farb budowlanych, elastomerowych membran dachowych Neoroof oraz Neoproof PU W-40, a także hydroizolacyjnych systemów cementowych. Proporcje mieszania: 1kg Revinexu na 3-4 kg wody, zużycie teoretyczne na 1m2: 40-60 gram Revinexu wymieszane z 120-240g wody.

Wzbogacenie hydroizolacyjnych mieszanek cementowych, np. Neopress Crystal
Hydroizolacja piwnic, podziemnych części ścian, basenów (pod płytki), zwiększona odporność na pozytywne i negatywne parcie hydrostatyczne. 4kg Revinexu, 4kg wody, 25kg Neopress Crystal.

Tynki
Stworzenie wodoodpornego, trwałego i odpornego na spękania tynku. 1-3kg Revinexu / 50kg cementu. Do tynków polecamy siatkę z włókna szklanego Gavazzi.

Wodoodporne zaprawy cementowe
Tworzenie spadków, wypełnianie ubytków, bruzd, szczelin. 3-10kg Revinexu / 50kg cementu.

Masa ochronna do zbrojenia
Stworzenie ochronnej, cementowej masy, aplikowanej pędzlem, do pokrywania zbrojenia. 1kg Revinexu / 2-3kg cementu. Aplikować w dwóch warstwach.

Naprawa zniszczonych konstrukcji betonowych
Wzbogacenie zaprawy Neorep do naprawy betonu. 1-2kg Revinexu / 25kg Neorepu + dodatek wody.

Zaprawa szlamowa
Łączenie starego betonu z nowym. Proporcja (objętościowa):  1 część cementu : 1 część piasku 0,1-0,3mm : 0,5-1 część Revinexu.

Betonowe wylewki posadzkowe
Posadzki przemysłowe o zwiększonej odporności mechanicznej i chemicznej. 5-10kg Revinexu / 50kg cementu.

Podkład cementowy
Poprawa przyczepności tynków i zapraw do podłoża. 7-10kg Revinexu / 50kg cementu.

Wzmocnienie kleju do płytek
Zwiększenie przyczepności, nieprzepuszczalności wody oraz elastyczności kleju do płytek w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (baseny, łazienki, kuchnie). 1-2kg Revinexu / 25kg kleju do płytek.

Dla cienkich warstw wylewek/zapraw zaleca się wyższy dodatek Revinexu (z górnego przedziału, podanego w powyższej tabeli). Cement portlandzki jest kompatybilny z Revinexem®. Cement powinien być świeży i nie zawierać grudek.

Dodatek Revinexu do mieszanek na bazie cementu powoduje:

  • Doskonałą nieprzepuszczalność wody
  • Zwiększoną przyczepność na dowolnych podłożach
  • Możliwość nakładania jednorazowo grubych warstw
  • Niższy stosunek wody do cementu przy zachowaniu odpowiedniej urabialności mieszanki
  • Zwiększona odporność na ścieranie dzięki czemu posadzki nie pylą
  • Wytrzymałość na kurczenie i rozszerzanie, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstania spękań
  • Większa odporność na zginanie i rozciąganie
  • Wzrost mrozoodporności
  • Redukcja skurczu (aż do 700%) podczas twardnienia mieszanki
  • Wzrost odporności na działanie kwasu solnego, mlekowego oraz octowego