Wodorozcieńczalny grunt Epimal G20 to epoksydowy preparat dwuskładnikowy do gruntowania, przeznaczony do pokrywania porowatych powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe.

Wodorozcieńczalny grunt Epimal G20 – właściwości

 • Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.
 • Szczególnie zalecany jest do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła).
 • wyrób posiada Atest PZH zgodnie, z którym może być stosowany do malowania powierzchni budowlanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych

Wodorozcieńczalny grunt Epimal G20 – przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Jest gruntem gotowym do użycia, jednak w razie potrzeby można rozcieńczać do 5% wodą wodociągową. Nie wolno mieszać z gruntami akrylowymi. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów, np. Sulfanolem-A), oczyścić z mchu i porostów (przy pomocy GrzyboStopu). Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową (np. Biel-Putz) lub gipsem, na zewnątrz i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową lub szpachlami epoksydowymi Epifil H-50 lub Epoxol Putty. Malowana powierzchnia może być lekko wilgotna, ale nie powinna być mokra.

Po dodaniu utwardzacza do gruntu mieszać całość przez 2 minuty. Grunt po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin.

Uwagi:

 • Przed stosowaniem grunt dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji grunt: utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki.
 • Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 • Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami.
 • Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.
 • Chronić przed zamarznięciem.

Wodorozcieńczalny grunt Epimal G20 – dane

 • dwuskładnikowy,
 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • zalecana proporcja: 1,8 litra gruntu i 0,2 litra utwardzacza,
 • stosować i przechowywać w temp. +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia):
 • nakładanie następnej warstwy gruntu: po 1 godz. od poprzedniej,
 • nakładanie farby nawierzchniowej: po ok. 2 godz.,
 • ruch pieszy: po 24 godz.,
 • pełne utwardzenie: po 7 dniach,
 • czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • wydajność: 10-12 m2/l,
 • gęstość; ok. 1,0 g/cm3,
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie -woda wodociągowa,
 • Atest Higieniczny NIZP-PZH.
 • norma: PN-C-81906:2003,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu).
 • opakowania: grunt 1,8 litrów, utwardzacz 0,2 litra.

Epimal G20 jest gruntem dwuskładnikowym (cena dotyczy kompletu, czyli bazy wraz z utwardzaczem). Aby ułatwić połączenie składników polecamy Kubek do mieszania farb i lakierów (przydatny również do podzielenia farby na mniejsze porcje).