Metakor jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym gruntem antykorozyjnym, szybko wysychającym na powietrzu, o dobrej przyczepności do podłoży metalowych.

Metakor – właściwości

  • Wodorozcieńczalny grunt jednoskładnikowy,
  • Powłoka jest gładka, matowa, o doskonałej przyczepności do podłoża,
  • Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na czynniki korozyjne środowiska, w tym na wodę oraz mgłę solną,
  • Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz inhibitory korozji,
  • Działa pasywująco na podłoże i dobrze chroni stopy żelaza przed korozją,
  • Farbę cechuje znikoma szkodliwość dla organizmu człowieka i środowiska oraz niepalność – produkt na bazie wody,
  • Posiada Atest PZH – przeznaczony do malowania powierzchni metalowych wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i usługowych, w tym obiektów branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia).

Metakor – zastosowanie

  • Do gruntowania stali i żeliwa w zabezpieczeniach antykorozyjnych (konstrukcje stalowe w budownictwie ogólnym i przemysłowym, maszyny, urządzenia, zbiorniki magazynowe,  słupy wsporcze, ogrodzenia, elementy podwozi i nadwozi samochodowych),
  • Do gruntowania przedmiotów z aluminium, miedzi i ich stopów,
  • Jako zabezpieczenie czasowe, na okres transportu i montażu konstrukcji oraz do bieżącego zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni piaskowanych w warunkach polowych.

Przygotowanie podłoża do malowania i stosowanie