A-Graf to preparat woskowy na bazie rozpuszczalników organicznych przeznaczony do ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti oraz tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów. Zastosowana metoda traconej powłoki (tzw. miękka) ulega częściowemu usunięciu wraz z farbą, którą wykonano napisy i rysunki.

Przeczytaj poradę na naszym blogu: Jak wykonać zabezpieczenie antygraffiti?

Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego, cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych oraz tynków. Pokryta preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Woskowy preparat antygraffiti A-Graf może być nakładany na takie podłoża, jak kamienie, beton, cegły, mineralne tynki, tynki malowane po przeprowadzeniu próby przed aplikacją.

Woskowy preparat antygraffiti A-Graf  – przygotowanie powierzchni

Preparat jest gotowy do użycia. Powierzchnie przeznaczone do ochrony powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Należy nakładać ręcznie przy pomocy pędzla lub tkaniny, a po rozcieńczeniu benzyną lakową (lub jej odpowiednikiem) do max. 20% można nakładać natryskiem. Drugą warstwę zaleca się nakładać po 1,5 godz. schnięcia pierwszej. Należy się upewnić, że już pierwsza warstwa uzyskała odpowiednią przyczepność przed nałożeniem kolejnej. Ze względu na różnorodność materiałów stosowanych w budownictwie zawsze zaleca się przeprowadzenie próby przed zastosowaniem preparatu. Barwne powierzchnie tynków mogą ulec nieznacznemu przyciemnieniu. Nie wystawiać preparatu na słońce i temperaturę powyżej +35°C. Nie stosować na wilgotne powierzchnie.

Usuwanie graffti

Z gładkich powierzchni: usunąć farbę przez zwykłe szczotkowanie lub strumieniem zimnej wody pod ciśnieniem. W przypadku trwalszych rysunków – najpierw spryskać detergentem (np. A-Graf Zmywacz) i odczekać.

Z powierzchni chropowatych – usuwanie strumieniem wody pod ciśnieniem. W wielu przypadkach może być konieczne zastosowanie wody o temp. +60-70°C. Po takim zabiegu należy po dokładnym wysuszeniu powierzchni ponownie nałożyć co najmniej jedną warstwę preparatu A-Graf.

 • postać: białokremowa tiksotropowa ciecz, nierozpuszczalna w wodzie,
 • wygląd powłoki: matowa, bezbarwna do lekko opalizującej,
 • nakładać: pędzlem lub tkaniną, a po odpowiednim rozcieńczeniu -natryskiem,
 • przechowywanie i stosowanie: w temp. +5-30°C,
 • nakładanie następnej warstwy: po 1,5 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3,
 • czas całkowitego schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 48 godzin,
 • wydajność na jedną warstwę: podłoże porowate: 5-7 m2/l
 • gęstość: ok. 0,8 g/cm3
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: benzyna lakowa
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • trwałość powłoki niezmywanej: 3-5 lat

Dla trwałej ochrony przed graffiti sprawdź system permanentny A-Graf 2k.