Gruntowanie podłoża to bardzo ważny etap każdego malowania, który decyduje o końcowym wyglądzie powłoki, a także o jej trwałości i funkcjonalności. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku posadzek, które są narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne takie jak ruch pieszy, ruch pojazdów, zabiegi czyszczące i inne. Zazwyczaj w karcie technicznej farby nawierzchniowej znajdziemy informację jakie grunty można pod nią stosować, ale często jest wymienione kilka gruntów. W takim przypadku możemy kierować się innymi czynnikami, takimi jak:

Porowatość/chłonność podłoża

Jest to bardzo ważny czynnik – dobrze dobrany grunt zapewni odpowiednią wydajność farby nawierzchniowej. Chłonność podłoża możemy sprawdzić w bardzo łatwy sposób, rozlewając na posadzce niewielką ilość wody (40-50 ml), a następnie mierząc czas w jakim się wchłania.

  • do 2 minut – podłoże bardzo chłonne – na takim podłożu najlepiej stosować grunty bezrozpuszczalnikowe, takie jak np. Epoxol Primer SF
  • od 2 do 5 minut – podłoże średnio chłonne – na podłożach nisko porowatych lepiej sprawdzają się grunty na bazie rozpuszczalnika, gdyż łatwiej wnikają w podłoże i głębiej je penetrują, np. Epoxol Primer
  • powyżej 5 minut – podłoże niechłonne – podłoża typu kafle, beton zatarty na bardzo gładko (z połyskiem) należy zagruntować gruntem adhezyjnym RO3333, który zapewni przyczepność i trwałość powłoce nawierzchniowej.
Epoxol Primer SF Posadzkowy Grunt Epoksydowy
Super Spoiwo RO3333

Stan posadzki

Zarówno na starych jak i nowych obiektach możemy spotkać się z różnymi sytuacjami, takimi jak:

  • plamy po olejach – w takim przypadku podłoże trzeba umyć środkami do czyszczenia betonu, np. Sulfanolem. Plam z oleju niestety nigdy się do końca nie pozbędziemy, w skrajnych sytuacjach (bardzo duże powierzchniowo plamy) trzeba po prostu wyciąć w tym miejscu posadzkę i wylać ją na nowo. Jeśli są to nieduże plamki, to lepiej poradzi sobie z nimi grunt na bazie rozpuszczalnika, np. Epoxol Primer.
  • wilgotna posadzka – jeśli posadzka jest poddawana częstym zabiegom czyszczącym to może się okazać nie ma możliwości jej dokładnego osuszenia. W takim przypadku należy zastosować grunt epoksydowy na wilgotny i świeży beton Neopox Primer WS. Grunt ten stosuje się tylko w przypadku, gdy wilgoć dostaje się z zewnątrz, a nie od gruntu przez podciąganie kapilarne (punkt następny).
  • źle wykonana izolacja – jeśli posadzka jest nieprawidłowo zaizolowana od ziemi to najprawdopodobniej występuje problem podciągania kapilarnego wilgoci, która powoduje odspajanie farby nawierzchniowej. W takim przypadku polecamy grunt epoksydowy Neopox Primer AY (towar na zamówienie, prosimy o kontakt).
  • duże powierzchniowo ubytki możemy wypełnić szpachlą wykonaną z mieszanki drobnego piasku kwarcowego z bezrozpuszczalnikowym gruntem Epoxol Primer SF (2 części piasku : 1 część żywicy, wagowo). Głębokość ubytków nie powinna przekraczać 3-4 mm.
  • do małych ubytków możemy wykorzystać gotową szpachlę epoksydową Epoxol Putty.

Powiązana porada: Jak odpowiednio zagruntować posadzkę?

Uwaga – posadzki pod systemy żywiczne nigdy nie należy gruntować zwykłymi gruntami typu unigrunt ani niczym impregnować.

Do zamówienia zawsze dołączamy karty techniczne. Znajdą je również Państwo na naszej stronie internetowej, pod opisem każdego produktu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do malowania.