Neopox Primer AY to bezrozpuszczalnikowy grunt epoksydowy do betonu. Stosuje się go wszędzie tam, gdzie wilgoć podciąga kapilarnie od strony gruntu, np. przez nieprawidłowo wykonaną izolację lub jej zupełny brak. Odcina podchodzącą wilgoć dzięki czemu nawierzchniowe powłoki żywic się nie odparzają.

Neopox Primer AY – zakres zastosowań:

  • Do stosowania jako podkład pod farby i wylewki na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych, polimocznikowych (np. Epoxol Floor, Neopox Special, Neodur Special, Neodur FT Elastic, Neodur Fast Track i inne)
  • Zapewnia wzrost odporności na ścieranie i chemikalia (alkalia, rozcieńczone kwasy, wodę, rozpuszczalniki
  • Można stosować na nowych posadzkach betonowych (minimum 14 dniowych), które mają zostać pokryte np. powłokami epoksydowymi