Farba Akrylowo-Silikonowa na dachówkę to wyrób wodorozcieńczalny przeznaczony do malowania dachów i innych elementów budowlanych na zewnątrz, m.in. powierzchni konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), płyt eternitowych i ligno-cementowych. Zawiera wodną dyspersję akrylową i emulsję silikonową, trwałe pigmenty, wypełniacze mineralne oraz środki modyfikujące.

Przeczytaj poradę na naszym blogu: Czyszczenie i odnowienie dachu krytego dachówką betonową

Farba Akrylowo-Silikonowa na dachówkę – właściwości

 • daje jednorodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę o połysku satynowym
 • może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: dachówki cementowe, tynk, beton, cegły
 • daje trwałą, wodoodporną powłokę
 • zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać
 • w przypadku konstrukcji betonowych ogranicza penetrację do wnętrza betonu gazów z atmosfery (np. SO2), wywołujących m.in. korozję prętów zbrojenia
 • Farba posiada atest PZH zgodnie, z którym może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych budynków i wnętrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Farba Akrylowo-Silikonowa na dachówkę – stosowanie i przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów po szalunkach i formach). Usunąć tzw. mleczko cementowe jeśli powstało na podłożu.

Krok 1 – podłoże przemyć preparatem Sulfanol A przy pomocy szczotki lub myjki, a następnie dokładnie spłukać wodą (pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby). Pomoże to pozbyć się zabrudzeń atmosferycznych i innych.

Krok 2 – jeśli na dachu występują mchy lub porosty to na 24h przed gruntowaniem należy powierzchnię spryskać lub przemalować grzybobójczym preparatem GrzyboStop. Nawet jeśli po zmyciu dachu pod wysokim ciśnieniem grzyby zostały ściągnięte z powierzchni i nie są widoczne gołym okiem, to ich zarodniki wciąż zostają w porach, co pogarsza trwałość i przyczepność farby.

Krok 3 – po 24h zagruntować powierzchnię głębokopenetrującym gruntem Sil-Grunt rozcieńczonym z wodą wodociągową w stosunku 1:1. Dzięki ekstremalnie małym jednostkom środek wnika głęboko w podłoża porowate, uszczelniając je, stabilizując i poprawiając przyczepność farby nawierzchniowej. Gruntu nie należy dodawać do farby!

Krok 4 – po 2h nakładać Farbę Akrylowo-Silikonową na dachówki w dwóch lub trzech warstwach w odstępie 24h. Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Jeżeli po rozpoczęciu malowania obserwuje się zbyt duże wchłanianie w podłoże (tzw. „picie podłoża”), należy zaprzestać malowania i powtórzyć gruntowanie.Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,1 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania.

Uwagi

 • Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami i mrozem.
 • Nie dodawać kredy, wapna, rozpuszczalników, pigmentów.
 • Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoża +20°C i wilg. wzgl. powietrza 60%. Niższe temp. i wyższa wilgotność przedłużają czas schnięcia.
 • Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdążyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną łuszczenia się i odpadania fragmentów farby oraz wiąże się z utratą uprawnień gwarancyjnych.

Farba Akrylowo-Silikonowa na dachówkę – dane

 • dostępne kolory: czerwony tlenkowy (~RAL 3009), brązowy (~RAL 8017), grafitowy (~RAL 7024), (powyżej 60 litrów kolor może być przygotowany na zamówienie wg systemów NCS lub RAL),
 • malować pędzlem lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp. +5÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%,
 • temperatura malowanego podłoża: +5÷35°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy ),
 • czas schnięcia: ok. 2 godz.,
 • następne warstwy: po min. 2 godz. (pionowe powierzchnie), po min. 24 godz. (poziome, dachy),
 • zalecana ilość warstw: 2 (w szczególnych przypadkach – 3),
 • wydajność: 8-10 m2/l dla jednej warstwy,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: 1,4 g/cm3,
 • wartość pH : 8÷9,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie -woda,
 • posiada Atest Higieniczny PZH,
 • norma: PN-C-81913:1998,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu),
 • opakowania: 5 litrów, 10 litrów.