Grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt to wodorozcieńczalny preparat przeznaczony do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania”. Zapobiega przenikaniu przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych.

Grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt – zalecane zastosowania:

Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby lateksowe i silikonowe, zwykłe farby emulsyjne i akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna szklanego, masy hydroizolacyjne, masy tynkarskie akrylowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe oraz do gruntowania podłoża przed wylewaniem posadzek samopoziomujących na bazie cementu. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe.

Wymagany m.in. pod Farbę Akrylowo-Silikonową na Beton oraz Farbę Akrylowo-Silikonową na Dachy oraz pod kolorową farbę Silanit 100.

Zalety

Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności farby, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie zakłóca procesu tzw. „oddychania ścian”. W przypadku świeżych tynków nie utrudnia procesu dojrzewania, a na barwnych powłokach zapobiega powstawaniu plam i przebarwień. Powyższe cechy są wynikiem zastosowania rozdrobnionego polimeru o ekstremalnie małej wielkości cząstek (tzw. hydrozolu), które są wielokrotnie mniejsze niż stosowane w typowych gruntach akrylowych. Zapewnia to głęboką penetrację w porowate podłoże.

Produkt posiada atest PZH zgodnie, z którym może być stosowany do gruntowania tynków i powierzchni betonowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych w tym w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie

W przypadku nowych tynków nie jest konieczne specjalne przygotowanie podłoża. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Całkowicie usunąć farby wapienne i klejowe. Glony i pleśń zlikwidować preparatami chemicznymi, np. GrzyboStopem. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Spękania uzupełnić szpachlówką akrylową np. Biel-Putz, większe ubytki: wewnątrz -gipsem, na zewnątrz i pod farby mineralne – zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża Sil-Grunt można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:4 ( tzn. 1 część preparatu i 4 części wody). Świeży tynk cementowo-wapienny malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie od nałożenia. Unikać nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania na powierzchniach wybłyszczeń i zacieków.

  • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem
  • stosować i przechowywać w temp. nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C
  • czas schnięcia: ok. 1-2 godz.
  • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach 2
  • wydajność: 10-12 m2/l
  • mycie narzędzi i rozcieńczanie – woda
  • atest Higieniczny NIZP-PZH
  • norma PN-C-81906:2003
  • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu