Neopress Crystal to krystaliczna, cementowa zaprawa do hydroizolacji podłoży betonowych. Idealna do zbiorników na wodę, studni, silosów, piwnic oraz jako izolacja pod kafle. Penetruje podłoże i reaguje z wilgocią tworząc nierozpuszczalne kryształy, które wypełniają i zamykają pory w podłożu zapewniając pełną szczelność na wodę. Odporna na negatywne parcie hydrostatyczne.

Neopress Crystal – właściwości:

  • Doskonała przyczepność do betonu, zapraw cementowych, cegieł, bloczków, tynków
  • Penetruje podłoże i reaguje z wilgocią tworząc nierozpuszczalne kryształy, które wypełniają i zamykają pory w podłożu zapewniając pełną szczelność na wodę
  • Wykazuje odporność na negatywne i pozytywne parcie hydrostatyczne, uszczelnia spękania kapilarne do 0,4mm
  • Pozostaje reaktywny na wypadek gdyby w przyszłości w podłożu pojawiła się woda
  • Grubość warstwy suchej 1,65 mm dla zużycia 2,2 kg/m2

Neopress Crystal – instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być czyste, wolne od kurzu, tłuszczy, zabrudzeń oleistych, źle przylegających powłok oraz musi być dostatecznie wilgotne. Podłoże należy przygotować poprzez mycie wodą pod ciśnieniem i piaskowanie/śrutowanie w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania struktury o otwartych porach.

Przygotowanie mieszanki: dodawać stopniowo 25kg Neopressu Crystal do 7-7,5 kg wody i mieszać na wolnych obrotach mieszadłęm mechanicznym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W celu uzyskania elastycznej masy rozcieńczyć 4kg Revinexu z 4kg wody i do takiej mieszaniny stopniowo dodawać 25kg Neopressu Crystal.

Aplikacja: nakładać pędzlem w dwóch warstwach. Po 4-6h schnięcia pierwszej warstwy (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza) nakładać drugą warstwę krzyżowo do pierwszej. Pierwsza warstwa powinna być wystarczająco wilgotna, aby zapewnić dobrą przyczepność i wiązanie z drugą warstwą. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka zaleca się zwilżenie warstwy po aplikacji, w celu uniknięcia spękań.