Farba Tixokor-G3 to poliwinylowy produkt o wysokiej zawartości cynku. Powłoka farby zawiera pow. 85 % wag. pyłu cynkowego. Służy do profesjonalnego wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych przedmiotów stalowych i żeliwnych: maszyn, urządzeń, konstrukcji stalowych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, konstrukcji energetyczne, mostowych, słupów, latarni ulicznych, barierek, ogrodzeń, zbiorników magazynowych itp.

Tixokor-G3 jest farbą tiksotropową, nie ścieka z powierzchni pionowych przy powłoce mokrej o grubości do 180 µm. Tworzy powłoki kryjące, gładkie, o dobrej przyczepności do podłoża. Powłoka farby może być eksploatowana w temperaturze od – 20 do + 60°C, okresowo do +80°C.

Tixokor-G3 stosowany jest do:

  • gruntowania podłoża (jako pierwsza warstwa)
  • uzupełniania braków powłoki cynkowej, celem przywrócenia ciągłości ochrony katodowej stali

Może być stosowana w środowisku przemysłowym, nadmorskim, miejskim, wiejskim w atmosferze suchej i wilgotnej w atmosferze o kategorii korozyjności C2 ÷ C5M.

Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone, odpylone, suche. Do mycia polecamy wodny roztwór preparatu Emulsol RN-1.