Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych może być stosowany do rozcieńczania produktów malarskich poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych i poliuretanowych (lakierów, farb do gruntowania i nawierzchniowych oraz emalii) do lepkości roboczej wymaganej dla danego rodzaju wyrobu i stosowanej techniki aplikacji lub do mycia narzędzi po aplikacji wyżej wymienionych produktów malarskich.

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych – właściwości

  • Ciecz bezbarwna lub o lekko słomkowej barwie,
  • Jednorodna, bez zanieczyszczeń mechanicznych,
  • O charakterystycznym zapachu rozpuszczalników organicznych,
  • Rozcieńczalnik jest produktem szkodliwym i wysoce łatwopalnym, działa szkodliwie przez drogi
    oddechowe i w kontakcie ze skóra,
  • W swoim składzie zawiera ksylen i jego izomery,
  • Posiada Atest PZH – produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i emalii poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych i poliuretanowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób aplikacji

Zalecany dodatek rozcieńczalnika zazwyczaj mieści się w granicach 0 ÷ 20 % wag. ilości rozcieńczanego produktu malarskiego. Dodatek rozcieńczalnika (ilość rozcieńczalnika) do wyrobu zależy od stosowanej techniki aplikacji, podany jest orientacyjnie w kartach katalogowych poszczególnych wyrobów lakierowych.
Rozcieńczalnik należy dodawać małymi porcjami, przy ciągłym mieszaniu wyrobu lakierowego i jednocześnie kontrolować jego lepkość.

Produkt zalecany m.in. do następujących farb: Lowicyn, Lowicyn-Sx, Lokmal, Lowigraf-Pur, Lowigraf-Pur Strukturalny, Wodnik, Impregnat do gruntowania chemoodporny, Lowikor-2, Lowigraf, Lowigraf Strukturalny itp.

 

Do rozcieńczania produktów epoksydowych w ofercie posiadamy RS-1 Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych.