Top-Kor służy do odrdzewiania oraz zabezpieczania przed korozją niedokładnie oczyszczonych powierzchni konstrukcji stalowych przed ich malowaniem. Jest produktem błonotwórczym, który przetwarza nietrwałe związki żelaza trójwartościowego (żółtobrunatna rdza) w stabilne, bardzo trudno rozpuszczalne związki kompleksowe żelaza dwuwartościowego.

Charakteryzuje się potrójnym działaniem:
  • odrdzewiającym (przetwarza i wiąże rdzę)
  • barierowym (stwarza barierę dla tlenu i wilgoci, co zabezpiecza przed przyszłym rdzewieniem)
  • penetrujacym (wnika w miejsca trudnodostępne i zabezpiecza je)

Do stosowania pod farby rozpuszczalnikowe (np. Lowigraf-PurGruntoemalia poliuretanowa Telpur S 200Chemoodporny epoksyd antykorozyjny Epodux IM 209 itp.).

Top-Kor – właściwości: 

  • Zastosowany na podłoża żelazne pokryte rdzą tworzy stabilną warstwę o barwie szaro-grafitowej, która nie ulega dalszemu utlenianiu, przez co gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją,
  • Zastosowany na gładką, niepokrytą rdzą stal utworzy bezbarwną powłokę lakierową o dobrej przyczepności do podłoża, która odetnie dopływ wilgoci i tlenu z powietrza i czasowo ochroni podłoże przed korozją,
  • Zabezpiecza przed korozją również szczeliny, pory oraz pęknięcia podłoża,
  • Posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH (produkt przeznaczony do zewnętrznych zastosowań w budownictwie oraz do stosowania w przemyśle z wyłączeniem powierzchni stykających się z produktami spożywczymi, lekami i wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi).

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do odrdzewienia i impregnacji powinny być suche, oczyszczone z brudu, kurzu oraz odtłuszczone. Do odtłuszczenia podłoża może być użyty wodny roztwór preparatu EMULSOL RN-1.