RS-1 Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania może być stosowany do rozcieńczania wyrobów epoksydowych, w celu przystosowania do aplikacji pędzlem, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym i innymi technikami malarskimi lub do mycia narzędzi po aplikacji.

RS-1 Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania – właściwości

  • Ciecz bezbarwna lub najwyżej o lekko słomkowym zabarwieniu,
  • Klarowna, jednorodna, bez zanieczyszczeń mechanicznych,
  • O charakterystycznym zapachu rozpuszczalników organicznych,
  • Rozcieńczalnik jest produktem szkodliwym i wysoce łatwopalnym, działa szkodliwie przez drogi
    oddechowe i w kontakcie ze skóra,
  • W swoim składzie zawiera ksyleny, metyloizobutyloketon, izobutanol,
  • Posiada Atest PZH – przeznaczony do rozcieńczania wyrobów lakierowych epoksydowych, w celu przystosowania lepkości do sposobu aplikacji.

Sposób aplikacji

Rozcieńczalnik dodawać małymi porcjami. Zalecany dodatek rozcieńczalnika: 0 ÷ 10 % wag. ilości rozcieńczanego produktu malarskiego. Po dokładnym wymieszaniu badać lepkość (czas wypływu) wyrobu rozcieńczanego, dla
porównania z wymogami stosowanej techniki malarskiej.

Zalecany do wyrobów epoksydowych np. Feg-B, Feg-C.

W swojej ofercie posiadamy również Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych oraz poliuretanowych.