Technologia oparta na polimocznikach przeznaczona do hydroizolacji tarasów i balkonów jest stosowana i polecana ze względu na kilka istotnych cech: trwałość, funkcjonalność oraz estetykę. Membrany polimocznikowe tworzą niezwykle szczelne powłoki stanowiące barierę dla wilgoci i zanieczyszczeń.

Polimoczniki, które posiadamy w ofercie sprzedaży wyróżniają się nieskomplikowanym sposobem użytkowania na tle innych produktów. Można je aplikować za pomocą wałka lub pędzla, co oznacza że, aby wykonać profesjonalną hydroizolację balkonu lub tarasu nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Są to tzw. polimoczniki “na zimno”.

Hydroizolacja tarasów i balkonów

Najczęstszym utrapieniem w posiadaniu tarasu czy balkonu jest jego przeciekanie wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi. Skutki w postaci przedostawania się wilgoci i wody przez warstwy, które miały stanowić barierę, mogą się ukazać już pierwszej zimy, a naprawy takich błędów często bywają kosztowne i pracochłonne.

Powierzchnie balkonów oraz tarasów szczególnie są narażone na wilgoć, jak i również na temperatury w zależności od panującej pory roku. Jednym ze sposobów hydroizolacji tarasu, czy balkonu jest system oparty na 2-składnikowych żywicach, który pozwoli na ich długoletnie użytkowanie oraz sprosta wszelkim trudnościom. Połączenie membran polimocznikowych o nazwie Neoproof Polyurea C1 oraz Neodur FT Elastic daje strukturę o trzech charakterystycznych cechach, które zostały wymienione powyżej.

Neoproof Polyurea C1- trwałość całego systemu

Neoproof Polyurea C1 to żywica, którą można aplikować w jednej grubej warstwie. Stanowi to duże ułatwienie w trakcie aplikacji oraz pozwala na oszczędność czasu.  Membrana wykazuje wysoką odporność na urazy mechaniczne, jak i również charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami wodoszczelnymi. Neoproof Polyurea C1 jest stworzona na bazie żywic alifatycznych, w wyniku czego tworzy powłoki odporne na działanie promieniowania UV. Dużym atutem tego produktu jest fakt, że na powłokę już po 2 h od aplikacji może spaść deszcz, dzięki czemu produkt może być stosowany przy niepewnej pogodzie. Jak zostało wcześniej wspomniane wykazuje bardzo dobre właściwości wodoszczelne, ale jak reaguje na ciągłe zmiany  temperatur? Otóż reaguje bardzo dobrze.

Polimocznik jest produktem o wysokiej elastyczności w wyniku czego nie pęka i dopasowuje się do panującej temperatury. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wytrzymałość powłoki na zerwanie. Aby doszło do zerwania, powłoka musiałaby się wydłużyć aż 4 krotnie co w przypadku aplikacji na w miarę równych podłożach jest niemożliwe. Minimalna temperatura podczas aplikacji 5’C. Neoproof Polyurea C1 tworzy jednorodne powłoki, które w porównaniu do innych metod hydroizolacji np. kafli, tworzą barierę nie do pokonania dla wilgoci czy wody. W przypadku kafli wilgoć może przedostawać się przez fugi.

Neodur FT Elastic – funkcjonalność

Dodatkowe zamknięcie warstwą nawierzchniową powłoki uzyskanej z polimocznika Neoproof Polyurea C1 zwiększa funkcjonalność całego systemu. Neodur FT Elastic aplikuje się jako końcową warstwę, w celu łatwiejszego utrzymania czystości powłoki dokonując hydroizolacji tarasów, czy balkonów. Stanowi doskonałe połączenie odporności mechanicznej z właściwościami hydroizolacyjnymi. Stworzony jest  na bazie czysto alifatycznej żywicy, zawierającej filtry UV, w wyniku czego żywica staje się odporna na działanie promieni słonecznych i zmienne warunki atmosferyczne. Zapewnia wysoką odporność na ścieranie i obciążenia mechaniczne co jest istotne w przypadku zastosowania żywicy w miejscach narażonych na ruch takich jak balkony, czy też tarasy.

Połączenie tych produktów zapewnia trwałe i funkcjonalne wykończenie powierzchni tarasów i balkonów. Nie można zapomnieć również o estetycznym wyglądzie powłoki.

Aplikacja całego systemu hydroizolacji tarasów i balkonów: etapy

  1. Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem aplikacji całego systemu każdy rodzaj podłoża należy odpowiednio przygotować oraz oczyścić. Powierzchnia powinna  być czysta, sucha i wolna od kurzu, pyłu, olejów, tłuszczy i luźnych starych powłok. Polimocznikowy system izolacji nadaje się do zabezpieczenia tarasów i balkonów o różnych podłożach. Najczęściej spotykanymi podłożami, które wymagają odnowienia oraz dodatkowego zabezpieczenia są: kafle, posadzki betonowe.

Podłoża betonowe najlepiej oczyścić preparatem Sulfanol-A, zaś kafle preparatem Emulsol RN-1. Produkt Sulfanol A stosuje się w nierozcieńczonej w formie. Aby oczyścić powierzchnię rozprowadza się go na całym podłożu, po 10-15 minutach od zastosowania zmywa się go dokładnie wodą. Emulsol RN-1 działa w podobny sposób jak preparat Sulfanol A, jednak przed aplikacją preparat rozcieńcza się z wodą, tworząc 2-3% roztwór. Powierzchnię należy później jeszcze spłukać wodą i pozostawić do dokładnego wyschnięcia, tak żeby pod kolejnymi warstwami nie uwięzić wilgoci.

Dodatkowym zabiegiem do przygotowania posadzki  jest wypełnianie ubytków. Występujące nierówności  w podłożu zalecamy wypełnić epoksydową masą szpachlową Epoxol Putty. Masę zostawiamy na 24h do wyschnięcia i utwardzenia.

Dobór gruntu w zależności od rodzaju podłoża:

Beton:

  • suchy, sezonowany  28 dni: 

  • wilgotny, świeży, 2 tygodniowy

Neopox Primer WS

  • podciągający wilgoć kapilarnie z gruntu

Neopox Primer AY

Kafle:

Super Spoiwo RO3333

Jak dobrze zagruntować podłoże? Link poniżej.

https://farbyspecjalistyczne.pl/blog/odpowiednio-zagruntowac-posadzke/

  1. Aplikacja Neoproof Polyurea C1

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża (wypełnieniu ubytków, gruntowaniu) można przejść do kolejnego etapu – nałożenia jednej, grubej warstwy polimocznika Neoproof Polyurea C1.  Neoproof Polyurea C1 jest produktem dwuskładnikowym co oznacza, że przed aplikacją należy zmieszać ze sobą dwa składniki w odpowiedniej proporcji (na 13 części wagowych składnika A przypada 7 części wagowych składnika B). Po wymieszaniu ze sobą składników, otrzymaną mieszaninę należy zużyć w czasie podanym w karcie technicznej. Wraz z upływającym czasem podczas aplikacji mieszanina może wyraźnie zgęstnieć.

Materiał  aplikuje się w jednej warstwie, gdzie zużycie wynosi 0,75 kg/m2. Neoproof Polyurea C1 nie powinien być aplikowany przy wysokiej wilgotności powietrza lub, gdy takie warunki są spodziewane w trakcie utwardzania się powłoki.  Minimalna temperatura jaka powinna panować podczas aplikacji to 5’C. Po upływie 24h lub krótszym (im wyższa temp. podczas aplikacji tym czas schnięcia będzie krótszy) od nałożenia warstwy Neoproof Polyurea C1 można ją zamknąć pierwszą warstwą nawierzchniową powłoki wykończeniowej  Neodur FT Elastic. Neoproof Polyurea C1 aplikuje się wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym. Przy aplikacji wałkiem lub pędzlem może się okazać, że w jednej warstwie nie uzyskamy wymaganego zużycia i pokrycia podłoża, wtedy malowanie trzeba rozłożyć na dwa razy.

  1. Aplikacja Neodur FT Elastic

Neodur FT Elastic to dwuskładnikowa żywica polimocznikowa. Przed aplikacją należy połączyć ze sobą składnik A oraz B w odpowiedniej proporcji wagowej (3A : 2,5B). Neodur FT Elastic aplikuje się w dwóch warstwach. Zużycie teoretyczne dla dwóch warstw wynosi 0,6 kg/mkw. Minimalna temperatura podczas aplikacji 5’C. Odstęp czasowy jaki należy zachować pomiędzy pierwszą a drugą warstwą wynosi 4h w temp. 25’C. Dylatacje wykonane w posadzce po wyschnięciu ostatniej warstwy Neodur FT Elastic wypełniamy elastyczną masą
poliuretanową Neotex PU Joint. Materiał  aplikuje się natychmiast po wymieszaniu składników, poprzez  rozlanie mieszaniny na posadzce i rozprowadzanie jej równomiernie wałkiem nylonowym lub pędzlem. W związku z bardzo szybkim czasem wiązania należy przygotować taką ilość produktu, która może być zużyta bez przekroczenia czasu przydatności mieszaniny do użytku. Pełne utwardzenie powłoki to 24h.

Podsumowując kolejność aplikacji całego systemu wygląda to następująco: grunt, warstwa Neoproof Polyurea C1, dwie warstwy Neodur FT Elastic. Cały system można nałożyć nie używając specjalistycznego sprzętu. System oparty na polimocznikach Neoproof Polyurea wykazuje szczególnie dobre właściwości hydroizolacyjne.

Mamy nadzieję, że zaproponowany system spełni Państwa oczekiwania i udowodni, że możliwe jest  szczelne oraz długotrwałe zabezpieczenie ulubionego tarasu czy balkonu zaledwie w kilku krokach.

Zima i jesień nam niestraszna!